Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Liviu Țâroiu și-a lansat primul proiect cu fonduri europene, menit să ajute 565 de Câmpulungeni defavorizațo

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 765

Evenimentul de lansare a primului proiect cu finanţare europeană accesat de administraţia publică locală condusă de Liviu Ţâroiu, intitulat „Schimbă-ţi viitorul! Dezvoltarea socială şi economică a persoanelor defavorizate din zona de Nord a municipiului Câmpulung”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman, a fost lansat miercuri, 1 noiembrie 2017, în sala de festivităţi a Primăriei. Alături de primarul Liviu Ţâroiu s-au aflat, din partea partenerilor implicaţi în derularea acestei iniţiative destinate unei categorii însemnate de câmpulungeni cu o situaţie materială precară, Crina Radu, din partea Agrafics Communication SRL, Eduard Mihail, din partea Profi Jobs Consulting SRL, Dan Dănescu, directorul Şcolii Gimnaziale „C.D. Aricescu”, Cătălin Bădiţa, şeful Serviciului Public de Asistenţă Socială, şi directorul economic Violeta Iarca. 

Echipele din partea Primăriei şi ale firmelor partenere caută în vişoi persoanele care să se încadreze în cerinţele grupului ţintă

Mesajul lui Liviu Ţâroiu s-a axat pe principalele coordonate ale proiectului, pe care le redăm în rezumat. 

=Axa prioritară 4 - Incluziunea Socială şi Combaterea Sărăciei; 

=Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare; 

=Obiectiv specific 4.2: Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (non-rome), aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate; 

=Perioada de implementare: 34 de luni; 

=Valoarea totală a cheltuielilor eligibile angajate în perioada proiectului este de 18.867.983 lei. 

=Parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului este următorul: beneficiar - Municipiul Câmpulung (8.084.747,34 lei); parteneri - Agrafics Communication SRL (4.223.469,58 lei), Profi Jobs Consulting SRL (3.748.512,03 lei), Serviciul Public de Asistenţă Socială (2.029.658,02 lei) şi Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu” (781.596,56 lei). 

=Obiectivul general prevede reducerea cu 565 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată, determinată şi delimitată geografic, din Câmpulung.  

=Proiectul îşi propune implementarea de măsuri integrate în domeniul educaţiei, ocupării serviciilor sociale, medicale, medico-sociale şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi în domeniul acordării de asistenţă juridică, pentru reglementări de acte, pentru cele 565 de persoane. 

=Zona vizată este delimitată astfel: la Nord - graniţa de Nord a municipiului Câmpulung cu comuna Lereşti, strada Traian; la Est - străzile Emil Gârleanu, Dumitru Lazea şi Locotenent Oncica, Râul Târgului, până la limita cu Lereşti; la Sud - strada Doctor Nicolae Fălcoianu; la Vest -Bulevardul I.C. Brătianu, străzile Colonel Stănescu, Negru Vodă, Traian, până la limita cu Lereşti. „Sunt blocuri din zona Vişoi, 6, 7, 8, 9, 10, 12, şi, în principal, blocurile de la fosta Uzină ARO, unde sunt foarte mulţi vizaţi ca persoane sărace şi marginalizate.”, a adăugat Liviu Ţâroiu.  

=Grupul ţintă, format din 565 de persoane cu probleme sociale, va fi constituit din: 35 de copii aflaţi în situaţii de risc de părăsire timpurie a şcolii, acces limitat la materiale educaţionale, servicii medicale şi sociale; 25 de persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, care întâmpină dificultăţi în desfăşurarea activităţii curente, care nu beneficiază de ajutorul nimănui; 505 persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 64 de ani, adulte, din următoarele categorii: şomeri, inactivi, persoane care beneficiază de venitul minim garantat, cu nevoi ce necesită o atenţie deosebită din cauza unei educaţii profesionale precare sau neadaptate la nevoile comunităţii.

 505 persoane adulte vor beneficia de măsuri de ocupare: 505, de consiliere profesională, formare, calificare, mediere în vederea incluziunii pe piaţa muncii, participarea la târguri de locuri de muncă; 475 vor urma cursuri de formare şi/sau dezvoltare de competenţe pentru meseriile: lucrător în izolaţii, agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cameristă, asfaltator, cofetar-patiser, bucătar; lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale; 30 vor intra în programe de ucenicie subvenţionate; 153 de membri ai grupului ţintă vor fi plasați pe piaţa muncii; 15 absolvenţi ai cursurilor de antreprenoriat vor primi o subvenţie de maxim 25.000 euro pentru demararea unei afaceri pe cont propriu;

=505 persoane adulte vor beneficia de servicii medicale şi sociale: toate persoanele din grupul ţintă vor beneficia de câte un set de analize medicale gratuit, în fiecare an de proiect; cel puţin 100 vor beneficia de consiliere privind problemele sociale; minim 100 de persoane adulte vor beneficia de servicii juridice pentru reglementarea actelor; minim 200 de persoane vor  beneficia de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit.

Măsuri integrate pentru copii

35 elevi vor beneficia de activităţi tip „Școală după școală”, în cadrul cărora: vor primi sprijin în efectuarea temelor de şcoală; vor învăţa o limbă străină; vor beneficia, zilnic, de o masă caldă; vor primi kit-uri de igienă şi îşi vor însuşi noţiuni elementare de igienă; vor putea beneficia de consiliere individuală şi de familie; vor putea primi subvenţii şi tabere gratuite - dacă prezenţa la ore şi rezultatele şcolare sunt bune; vor beneficia de analize medicale gratuite în fiecare an de proiect.

Măsuri integrate pentru persoane vârstnice sau cu dizabilităţi

25 de persoane vârstnice sau cu dizabilităţi vor beneficia de servicii mobile de îngrijire la domiciliu; minim 50 de persoane/lună vor beneficia de serviciile cabinetului socio-medical (masaj, kinetoterapie, ambulanţă socială, etc.); 25 dintre acestea vor beneficia de câte un set de analize gratuite în fiecare an de implementare a proiectului; 25 vor beneficia de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit.

În cadrul proiectului va fi înfiinţat un Centru Multifuncţional Comunitar, care va cuprinde: un cabinet medical; un cabinet de consiliere psiho-socială; un cabinet de acordare de servicii socio-medicale; un cabinet de asistenţă juridică pentru reglementări de acte; două săli mobilate şi utilate pentru desfăşurarea activităţilor tip „Şcoală după şcoală”; o sală pentru servirea mesei calde zilnice pentru copiii de la „Şcoală după şcoală”; o sală amenajată pentru echipa de implementare a proiectului.

Beneficiile proiectului constau în: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială; îmbunătăţirea gradului de ocupare a persoanelor adulte; scăderea riscului de abandon şcolar în rândul copiilor; scăderea riscului de îmbolnăvire; crearea unui parteneriat social de durată pentru sprijinirea comunităţii vizate de proiect; înfiinţarea Centrului Comunitar, care va oferi toate serviciile descrise mai sus: afterschool, cabinet socio-medical şi de recuperare, cabinet de consiliere, cabinet juridic pentru reglementări de acte, etc. Centrul va rămâne să deservească comunitatea şi după finalizarea activităţilor proiectului.

În privinţa Centrului Multifuncţional Comunitar, acesta va funcţiona 28 de luni de la înfiinţare, bugetat de proiect, după care, pentru o perioadă de minim şapte luni, va fi preluat de Consiliul Local Câmpulung. „Acesta a fost principalul element pentru care am creat acest proiect: de a crea un centru multifuncţional, care să rămână şi să ofere un ajutor pe o durată lungă de timp. După cele 28 de luni, el poate fi extins dincolo de limitele proiectului.”, a adăugat Eduard Mihail, extindere susţinută din bugetul local. Tot legat de această facilitate, la şedinţa ordinară a Consiliului Local din 30 octombrie 2017, aleşii au adoptat o hotărâre, potrivit căreia Centrul Multifuncţional

Comunitar va funcţiona în fosta Şcoală nr.5, de pe strada Negru Vodă, nr.282, corpul de clădire nou, exceptând sala dată în folosinţă gratuită, ca sediu, Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel, după obţinerea avizului de la Ministerul Educaţiei Naţionale privind scoaterea din circuitul şcolar a fostei şcoli. „E.M.”

 

 

The most visited gambling websites in The UK