Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Au venit banii pentru indemnizaţiile lunare şi drepturile asistenţilor personali

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 829

 

O informaţie care îi interesează pe cei care îşi desfăşoară activitatea ca asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav: la sfârşitul lunii septembrie, au fost viraţi banii necesari plăţii cuvenite pentru prestaţiile acestora. Alocarea sumelor a necesitat o rectificare a bugetului local, pe care consilierii municipali au fost solicitaţi s-o aprobe în cadrul şedinţei ordinare din 28 septembrie 2017. Mai întâi, ca urmare a unei adrese a Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş, s-a produs o modificare a repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2017 - acele sume care servesc finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor -, pentru a fi asigurate fondurile necesare achitării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare. Modificarea despre care relatăm constă în consumarea din trimestrul IV în trimestrul III a sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli de asistenţă socială. 

În al doilea rând, tot Finanţele Publice Argeş au transmis Primăriei Câmpulung o adresă şi o decizie a şefului instituţiei, prin care au comunicat că s-au aprobat 340.100 lei (tot sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul localităţilor), bani cu care vor fi onorate drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare. Odată cu această alocare s-a produs şi o retragere a sumei de 15.000 lei de la plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familiile defavorizate în scopul participării în învăţământul preşcolar, potrivit Legii 248/2016, pe anul 2017, în trimestrul III al acestui an. Graţie acestor intrări şi ieşiri de sume, precum şi a permisiunii utilizării dintr-un trimestru într-altul, a fost nevoie ca Executivul să apeleze la instrumentul rectificării bugetului local cu operaţiunile descrise mai înainte, rectificare care nu se poate produce decât cu aprobarea Consiliului Local. Legislativul a încuviinţat aceste schimbări de natură financiară, care au avut la bază decizii ale Fiscului argeşean, în cadrul întrunirii din 28 septembrie 2017. 

Potrivit raportului prezentat Consiliului Local de directorul Cătălin Bădiţa, şeful Serviciului de Asistenţă Socială, cu activitatea pe primele şase luni, „la data de 30 iunie 2017 se aflau în evidenţa serviciului 52 asistenţi personali cu contract individual de muncă. Din numărul total de 52 asistenţi personali, 37 sunt angajaţi pentru adulţii cu handicap grav şi 15 sunt angajaţi pentru minorii cu handicap grav. La aceeaşi dată, în evidenţa serviciului erau în plată 240 indemnizaţii lunare echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.” Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dă posibilitatea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, să opteze între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. Raportul lui Bădiţa abordează şi dreptul conferit asistentului personal de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, coroborată cu activul normativ citat mai înainte, la concediul anual de odihnă. „Pe perioada absenţei temporare a asistentului personal - redăm din documentul înaintat spre analiză consilierilor locali la şedinţa de la sfârşitul lunii august -, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, iar în situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

Având în vedere diagnosticele persoanelor cu handicap grav (Demenţă Alzheimer, Demenţă mixtă, Retard mental - Autism, Tetrapareză spastică, Maladia Langdon Down, etc.), afecţiuni ce necesită supraveghere permanentă şi ajutor integral din partea unui asistent personal, nu se poate asigura preluarea atribuţiilor asistentului personal aflat în concediu de odihnă de către un alt asistent personal care deserveşte o persoană cu handicap cu domiciliul apropiat. Pe raza municipiului Câmpulung nu funcționează centre de tip respiro, care să asigure găzduirea persoanei cu handicap grav pe perioada absenţei temporare a asistentului personal. Protecţia persoanei cu handicap grav se asigură prin acordarea indemnizaţiei echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. În cursul semestrului I al anului 2017 şi-au efectuat concediul de odihnă 5 asistenţi personali. În acest caz, persoanele cu handicap grav au beneficiat pe perioada concediului de odihnă al asistenţilor personali de indemnizaţia echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, prevăzută de lege.”

În ceea ce priveşte verificarea activităţii asistenţilor personali, „s-a constatat faptul că aceştia şi-au îndeplinit, în general, obligaţiile prevăzute în contractul individual de muncă, respectiv fişa postului - anexă la contractul individual de muncă - asigurând pentru persoanele cu handicap grav servicii de îngrijire social-medicală, de bază şi suport: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare, ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloace de transport, facilitarea deplasării în exterior în vederea îndeplinirii planului de recuperare elaborat de comisiile de expertiză medicală, companie, activităţi de petrecere a timpului liber. Nu s-au înregistrat abateri disciplinare ale asistenţilor personali care să impună luarea unor măsuri de sancționare disciplinară conform Codului Muncii.”

Bugetul, rectificat şi ca urmare a cererilor Grădiniţei „Sfântul Nicolae” şi Spitalului TBC  

Nicio rectificare de buget fără şcoli, unde nevoile nu se termină niciodată. Dimpotrivă, se amplifică, chit că s-au investit bani frumoşi, asigurându-li-se elevilor şi preşcolarilor condiţii de vis, în comparaţie cu dotările şi infrastructura de acum 15-20 de ani. A deschis lista solicitărilor aflate în atenţia Legislativului municipal la final de septembrie - început de octombrie Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Nicolae”, care, pe 14 septembrie 2017, a depus o solicitare la Primărie, în ideea de a fi ajutată financiar la realizarea obiectivului de „Instalaţii semnalizări interioare şi instalaţie electrică de securitate”, la unitatea din subordine, Grădiniţa cu Program Prelungit nr.9 Grui. Ca să n-o lase nerezolvată, s-a apelat la excedentul bugetului local, din care vor fi utilizaţi 4.300 lei. Diferenţa de până la 15.500 lei, 11.200 lei, va fi asigurată prin transferarea de la un alt obiectiv aflat pe agenda G.P.P. „Sfântul Nicolae”, şi anume „Documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei I.S.U.”, şi direcţionarea către nevoia ivită spre finalul anului.

În cadrul aceleiaşi şedinţe de Consiliu din 28 septembrie 2017, în care i s-a dat curs cererii grădiniţei, a fost aprobată şi solicitarea Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung, de modificare a obiectivului de investiţii din „Centrifugă 16*5ml hettici, o buc.” în „Cititor strip urină DIRUI H100, o buc.”. Spitalul TBC a figurat şi la rectificarea din 5 octombrie 2017, aprobată într-o şedinţă de îndată, cu o solicitare de majorare a bugetului de venituri proprii şi subvenţii cu suma de 2.380 lei, la „Venituri din prestări de servicii” şi la „Sănătate”- cheltuieli de capital, pentru achiziţionarea şi adăugarea în lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017 a unui „Modul Raportări Forexebug”. „E.M.”

The most visited gambling websites in The UK