Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Cheltuielile de personal, diminuate, întrucât nu s-au făcut angajările propuse. Medici, în special

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 634

 

Potrivit referatului întocmit de directorul economic Violeta Iarca, pe subiectul Spitalului Câmpulung „pentru anul 2017, s-au făcut solicitări pentru finanţarea unor obiective de anvergură, care nu puteau fi finanţate doar de spital sau din bugetul local, dar s-au primit răspunsuri că nu pot aproba finanţarea obiectivelor solicitate. Obiectivul „Proiectul şi lucrarea de execuţie a Secţiei ATI” s-a introdus în listă cumulat şi se solicită ca obiectivul să fie multianual 2017-2018, având în vedere execuţia lucrării într-un spaţiu complex, care impune restrângeri de activitate şi circuite, care se vor aviza de DSP Argeş. De asemenea, s-au reanalizat dotările independente, făcându-se următoarele modificări: =Analizându-se caracteristicile tehnice ale echipamentelor medicale, s-au reconfigurat, modificându-se corespunzător şi valorile necesare (de exemplu: trusa de endoscopie, care va fi dotată cu un electrocauter compatibil şi performant); =S-a introdus achiziţia unei truse de artroscopie pentru Compartimentul de Ortopedie şi Traumatologie. Solicitarea este susţinută de medici care au competenţă şi care doresc rezolvarea acestor cazuri în cadrul spitalului.”

Secţiunea de cheltuieli se prezintă astfel:

TOTAL CHELTUIELI: 46.274.600 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 46.274.600 lei (buget solicitat);

Cheltuieli de personal: 33.910.000 lei (buget aprobat); -2.000.000 lei (virare); 31.910.000 lei (buget solicitat);

Cheltuieli salariale în bani: 26.120.000 lei (buget aprobat); -1.499.000 lei (virare); 24.621.000 lei (buget solicitat);

8Salarii de bază: 16.622.000 lei (buget aprobat); -340.600 lei (virare); 16.281.400 lei (buget solicitat);

8Sporuri pentru condiţii de muncă: 3.231.000 lei (buget aprobat); -310.000 lei (virare); 2.921.000 lei (buget solicitat);

8Alte sporuri: 3.785.000 lei (buget aprobat); -500.000 lei (virare); 3.285.000 lei (buget solicitat);

8Fond aferent plăţii cu ora: 2.424.000 lei (buget aprobat); -345.000 lei (virare); 2.079.000 lei (buget solicitat);

8Indemnizaţii plătite unor persoane în afara unităţii: 6.000 lei (buget aprobat); -3.400 lei (virare); 2.600 lei (buget solicitat);

8Alte drepturi salariale în bani: 52.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 52.000 lei (buget solicitat);

8Tichete de masă: 1.750.00 (buget aprobat); -80.000 lei (virare); 1.670.000 lei (buget solicitat);

8Contribuţii: 6.040.000 lei (buget aprobat); -421.000 lei (virare); 5.619.000 lei (buget solicitat);

8Contribuţii de asigurări sociale: 4.191.000 lei (buget aprobat); -277.000 lei (virare); 3.914.000 lei (buget solicitat);

8Contribuţii de asigurări de şomaj: 134.000 lei (buget aprobat); -10.000 lei (virare); 124.000 lei (buget solicitat);

8Contribuţii de asigurări sociale de sănătate: 1.400.000 lei (buget aprobat); 

-119.000 lei (virare); 1.281.000 lei (buget solicitat);

8Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale: 75.000 lei (buget aprobat); -5.000 lei (virare); 70.000 lei (buget solicitat);

8Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii: 240.000 lei (buget aprobat); -10.000 lei (virare); 230.000 lei (buget solicitat).

 

Bunuri şi servicii, din care 8.688.600 lei (buget aprobat); -591.380 lei (virare); 8.097.220 lei (buget solicitat);

8Furnituri de birou: 91.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 91.000 lei (buget solicitat);

8Materiale curăţenie: 160.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 160.000 lei (buget solicitat);

8Încălzit, iluminat: 1045.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 1045.000 lei (buget solicitat);

8Apa, canal, salubritate: 345.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 345.000 lei (buget solicitat);

8Carburanţi, lubrefianţi: 10.000 lei (buget aprobat); -4.000 lei (virare); 6.000 lei (buget solicitat);

8Piese de schimb: 85.000 lei (buget aprobat); -30.000 lei (virare); 55.000 lei (buget solicitat);

8Transport: 50.000 lei (buget aprobat); -20.000 lei (virare); 30.000 lei (buget solicitat);

8Poşta, telecomunicaţii: 35.000 lei (buget aprobat); -4.000 lei (virare); 31.000 lei (buget solicitat);

8Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional: 55.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 55.000 lei (buget solicitat);

8Alte bunuri şi servicii: 1.127.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 1.127.000 lei (buget solicitat);

8Reparaţii curente: 447.000 lei (buget aprobat); -100.000 lei (virare); 347.000 lei (buget solicitat);

8Hrana pentru oameni: 450.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 450.000 lei (buget solicitat);

8Medicamente: 2.734.000 lei (buget aprobat); -351.380 lei (virare); 2.382.620 lei (buget solicitat);

8Materiale sanitare: 490.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 490.000 lei (buget solicitat);

8Reactivi: 550.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 550.000 lei (buget solicitat);

8Dezinfectanţi: 260.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 260.000 lei (buget solicitat);

8Uniforme şi echipament: 20.000 lei (buget aprobat); -10.000 lei (virare); 10.000 lei (buget solicitat);

8Lenjerie şi accesorii de pat: 50.000 lei (buget aprobat); -20.000 lei (virare); 30.000 lei (buget solicitat);

8Alte obiecte de inventar: 227.600 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 227.600 lei (buget solicitat);

8Deplasări: 4.000 lei (buget aprobat); -1.000 lei (virare); 3.000 lei (buget solicitat);

8Materiale de laborator: 220.000 lei (buget aprobat); -18.000 lei (virare); 202.000 lei (buget solicitat);

8Cărţi, publicaţii, materiale documentare: 2.000 lei (buget aprobat); -2.000 lei (virare); 0 lei (buget solicitat);

8Pregătire profesională: 50.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 50.000 lei (buget solicitat);

8Protecţia muncii: 50.000 lei (buget aprobat); -20.000 lei (virare); 30.000 lei (buget solicitat);

8Alte cheltuieli - Chirii: 35.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 35.000 lei (buget solicitat);

8Alte cheltuieli - Executare silită: 6.000 lei (buget aprobat); -1.000 lei (virare); 5.000 lei (buget solicitat);

8Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii: 90.000 lei (buget aprobat); -10.000 lei (virare); 80.000 lei (buget solicitat);

 

Alte cheltuieli - Burse: 100.000 lei (buget aprobat); 0 lei (virare); 100.000 lei (buget solicitat);

 

Total cheltuieli de dezvoltare: 3.576.000 lei (buget aprobat); 2591.380 lei (buget virare); 6.167.380 lei (buget solicitat);

 

Cheltuieli de capital: 3.576.000 lei (buget aprobat); 2.591.380 lei (virare); 6.167.380 lei (buget solicitat):

8Maşini echipamente şi mijloace de transport: 2.579.000 lei (buget aprobat); -259.830 lei (virare); 2.319.170 lei (buget solicitat);

8Alte active fixe: 227.000 lei (buget aprobat); +56.210 lei (virare); 283.210 lei (buget solicitat);

8Reparaţii capitale aferente activelor fixe: 770.000 lei (buget aprobat); 2.795.000 lei (virare); 3.565.000 (buget solicitat). 

„Diminuarea cheltuielilor de personal este justificată, având în vedere că s-au estimat majorări reprezentând personal nou angajat (mai cu seamă medici), care nu s-au realizat în cursul anului, existând necesarul minim, conform normativelor din secţii/ compartimente, luând în calcul execuţia efectivă şi estimările până la sfârşitul anului. La bunuri şi servicii, s-au diminuat cheltuielile, care, iniţial, s-au inclus în buget cu valori mai mari, având în vedere execuţia la 31.09.2017 şi angajările de cheltuieli estimate a se realiza până la 31.12.2017, dar care nu împiedică buna funcţionare a activităţii spitaliceşti (la carburanţi, piese de schimb, reparaţii curente, uniforme, lenjerii, materiale pentru protecţia muncii, materiale de laborator, cărţi şi publicaţii, medicamente, etc.).”, explică materialul Direcţiei Economice şi Fiscale. 

 

The most visited gambling websites in The UK