Menu
TRAFIC

Postul de manager al Spitalului Municipal,  scos la concurs

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1871

b_400_250_16777215_10_images_2208_Clipboard12.jpgConsiliul de Administraţie a hotărât:

 

Postul de manager al Spitalului Municipal Câmpulung este scos la concurs. Actualul director, dr. Grigore Ion Stănescu, a acumulat 14 ani de „domnie”: un an între 1997 şi 1998; cinci ani, între 2001 şi 2006; şi opt ani, între 2009 şi 2017. 

Hotărârea organizării concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al unităţii medicale s-a luat în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal, ţinută miercuri, 2 august 2017.

Întrecerea va avea loc la sediul Spitalului Municipal, în perioada 20 septembrie - 2 octombrie 2017, şi va avea două etape:

1.Verificarea îndeplinirii de către candidat a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, în data de 20 septembrie 2017, ora 10.00. Rezultatul verificării va fi afişat în aceeaşi zi, la sediul spitalului, dar şi pe pagina de internet, iar contestaţiile se primesc până pe 21 septembrie, la ora 16.00. Rezultatul final al verificării dosarelor va fi prezentat pe 23 septembrie 2017, ora 16.00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină: cerere de înscriere; copia certificată a actului de identitate; copia certificată a diplomei de licenţă sau echivalentă; copia certificată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar ori a diplomei de master sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată; Curriculum Vitae; adeverinţă care atestă vechimea în posturi universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă; cazier judiciar sau declaraţia candidatului prin care îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs; adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; copia certificată a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz; proiectul de management realizat de candidat; declaraţia pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către el; declaraţia pe propria răspundere că, în ultimii trei ani, nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat; declaraţia pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere; chitanţa de plată a taxei de concurs, în sumă de 500 lei.

2.Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care va avea loc pe 2 octombrie 2017, de la ora 10.00, la sediul Spitalului Municipal Câmpulung. Rezultatul va fi făcut cunoscut pe 3 octombrie, iar, după soluţionarea eventualelor contestaţii, va fi afişat pe 6 octombrie, ora 16.00.

În anunţul publicat se specifică şi că, dacă candidaţii sunt interesaţi, vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Municipal Câmpulung, sub îndrumarea directorului medical, dr. Toma Berevoianu. Data a fost stabilită pentru 14 septembrie 2017, începând cu ora 10.00. Plus că orice persoană, inclusiv reprezentanţii mass-media, îşi pot manifesta intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management, trimiţând o solicitare, cu nume şi prenumele, pe adresa de email a spitalului, între 18 şi 21 septembrie 2017. Confirmarea de participare se va efectua de către comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management de către candidaţi.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de cinci idei, care va fi adaptată la situaţia Spitalului Municipal Câmpulung:

1.Planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;

2.Siguranţa şi satisfacţia pacientului;

3.Managementul calităţii serviciilor medicale;

4.Managementul resurselor umane;

5.Performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Anunţul de organizare a concursului a fost semnat de preşedintele Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Câmpulung, Sergiu Valeriu Cicu.

În toamna lui 2015, managerul Grigore Stănescu şi-a depus, pe masa primarului interimar de atunci, Liviu Ţâroiu, demisia din funcţia de conducere. Dar, după rugăminţi din partea cadrelor medicale şi a administraţiei locale, şi-a retras-o, mai ales că spitalul era în plin proces de acreditare. Tot în octombrie 2015 a fost şi examenul susţinut pe post de ceilalţi trei directori, cărora le expirase mandatul. A fost un examen, pentru că nu au fost mai mulţi înscrişi decât unul pentru fiecare post, tot cei care erau: medicul Toma Berevoianu, director medical; asistentul Florin Pană, director de îngrijiri; economistul Marinela Cristian, director financiar contabil.

 

The most visited gambling websites in The UK