Menu
TRAFIC

Bani de la CJ pentru 22 de comune din Muscel

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 645

b_400_250_16777215_10_images_2208_Clipboard05.jpgÎn ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Argeş, de la sfârşitul lunii iulie 2017, s-a aprobat repartizarea către localităţile din judeţ a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,50% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. La această rectificare bugetară, 22 de primării din Muscel vor primi diferite sume de bani pentru achitarea arieratelor, provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a acestora; rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr. 2/2015, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a OUG nr. 46/2015, pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a OUG nr. 8/2016, privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016; susţinerea programelor de dezvoltare locală; susţinerea proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanţare locală.

8Aninoasa: 170.000 lei, pentru reabilitarea „Şcolii vechi” Broşteni - Aninoasa (100.000 lei) şi amenajări interioare şi asigurarea utilităţilor la clădirea fostei Primării, din satul Slănic (70.000 lei);

8Bălileşti: 150.000 lei, pentru amenajarea albiei pârâului Valea lui Băj, cu structură carosabilă, pe o lungime de 100 metri;

8Berevoieşti: 100.000 lei, pentru alimentare cu apă în satul Oţelul;

8Boteni: 138.000 lei, pentru staţie de tratare a apei prin osmoză inversă, construcţii (18.000 lei) şi staţie de tratare a apei prin osmoză inversă, instalaţii (120.000 lei);

8Bughea de Jos: 50.000 lei, pentru bazin de apă potabilă de 200 metri cubi, în punctul Mlăci;

8Bughea de Sus: 40.000 lei, pentru servicii de cercetare socială pentru elaborarea unei analize la nivelul comunităţii marginalizate Bughea de Sus - proiect „RESTART dezvoltarea multisectorială a comunităţii Bughea de Sus prin măsuri integrate şi autosusţinere”;

8Cetăţeni: 200.000 lei, pentru reabilitarea Grădiniţei cu Program Normal Cetăţeni;

8Coşeşti: 250.000 lei, pentru continuarea execuţiei grupului sanitar la Şcoala Petreşti (100.000 lei) şi extinderea reţelei de canalizare pe strada Primăriei şi drumul local Valea Corbului (150.000 lei);

8Dâmbovicioara: 200.000 lei, pentru construcţia unei săli multifuncţionale în satul Dâmbovicioara (dispensar uman, dispensar veterinar, farmacie umană şi veterinară, sală de primire a delegaţiilor şi Primărie);

8Dârmăneşti: 250.000 lei, pentru canalizare menajeră şi staţie de epurare în satele Piscani şi Negreni (150.000 lei) şi construirea unui grup sanitar şi reabilitarea Şcolii Valea Nandrii (100.000 lei);

8Davideşti: 200.000 lei, pentru execuţia unui puţ forat la mare adâncime şi a sistemului de clorinare, în satul Conţeşti (100.000 lei) şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în Conţeşti, Sat Nou (100.000 lei);

8Godeni: 375.000 lei, pentru extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în satul Godeni, cofinanţare (75.000 lei) şi arierate (300.000 lei);

8Lereşti: 300.000 lei, pentru extinderea reţelei de canalizare menajeră a apelor uzate pe străzile Frăsineaţa, Valea lui Pătru, Ţarină-Cimitirul Eroilor (200.000 lei) şi modernizarea, reabilitarea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Lereşti, Şcolii şi Grădiniţei din satul Pojorâta, Şcolii din satul Lereşti, corpurile C1, C2, C3, Şcolii din satul Voineşti, corpul C2 (100.000 lei);

8Mihăeşti: 60.000 lei, pentru construirea unui grup sanitar la Şcoala din cătunul Rudeni (40.000 lei) şi reabilitarea dispensarului uman (20.000 lei);

8Mioarele: 200.000 lei, pentru execuţia grupurilor sanitare la Şcoala Măţău şi Grădiniţa Coceneşti; 

8Poienarii de Muscel: 200.000 lei, necesari la Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Poienari (100.000 lei) şi la Şcoala Gimnazială nr. 1 Poienarii de Muscel (100.000 lei);

8Rucăr: 200.000 lei, pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în cartierul Posada; 

8Schitu Goleşti: 80.000 lei, pentru anveloparea Şcolii Gimnaziale Schitu Goleşti;

8Stâlpeni: 182.000 lei, pentru staţii de clorinare pentru patru bazine de apă existente (32.000 lei) şi modernizarea toaletelor la Şcoala Livezeni (150.000 lei);

8Stoeneşti: 150.000 lei, pentru extinderea şi reabilitarea Şcolii Bădeni;

8Ţiţeşti: 100.000 lei, pentru construirea gardului parcării la Grădiniţa Ţiţeşti;

8Vultureşti: 200.000 lei, pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în satul Bârzeşti. „E.M.”

The most visited gambling websites in The UK