Menu
TRAFIC

Forţe suplimentare serviciului local de salubritate din rândul contravenienţilor şi condamnaţilor penal

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 406

Legislativul comunei Schitu Goleşti a stabilit, printr-o normă adoptată luna trecută, ce activităţi în folosul comunităţii vor desfăşura cetăţenii ale căror debite au fost convertite de instanţa de judecată în ore de muncă. Şi nu numai contravenienţii vor fi angrenaţi în lucrările enumerate de proaspăta hotărâre de Consiliu, ci şi cei condamnaţi penal, puşi, de asemenea, să presteze pentru comunitate. Redăm din textul H.C.L.-ului aprobat de curând de Consiliul Local „domeniile serviciilor publice şi locurile” unde ar trebui să fie dislocate efectivele suplimentare angajaţilor Primăriei, care, ca în orice localitate cu probleme de infrastructură şi salubritate, nu are oameni de ajuns: =decolmatarea canalelor, executarea şanţurilor de preluare a apelor pluviale şi dalarea acestora, montarea de tuburi de preluare a apelor în zonele aparţinând domeniului public, cu risc la inundaţii din satele componente ale comunei; =igienizarea şi asigurarea curăţeniei pe terenurile aparţinând domeniului public, inclusiv DN 73, izlaz şi zăvoi comunal, inclusiv pe cursurile apelor curgătoare Râul Târgului şi Bughea, precum şi pe văile şi pâraiele care debuşează în râurile care tranzitează Schitu Goleşti; =executarea lucrărilor de prevenire a eroziunii solului şi a alunecărilor de teren în zonele de risc; =pietruirea şi balastarea uliţelor comunale; =lucrări de întreţinere şi împrejmuire a incintelor din domeniul public şi culte; =amenajarea drumurilor Burneşti, Rudărie, Costiţă, Loturi, German, etc.; =tăierea vegetaţiei care afectează reţelele electrice sau vizibilitatea pe drumurile locale; =amenajarea căilor de acces la instituţiile public de pe teritoriul comunei; =amenajarea şi întreţinerea drumului de extracţie a materialului lemnos din domeniul public, pe traseul Izlaz Ciocănei - Lăzăreşti - Lunca Bughii - Drăgnea - DC10, Valea Florii, Valea Cantonului; =tăiatul, spartul şi aşezatul lemnelor de foc, necesar instituţiilor publice în sezonul rece; =activităţi de deszăpezire pe domeniul public şi privat comunal; =orice alte lucrări privind administrarea domeniului public sau privat comunal. 

Ion Luca, şeful Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice, a primit de la consilierii locali însărcinarea privitoare la repartizarea sarcinilor de lucru pentru contravenient sau condamnat şi întocmirea punctajului individual al acestora. Hotărârea prevede responsabilităţi şi pentru oamenii de Drept din Primărie: consilierul juridic Pavel Mugurel Schiaucu şi secretarul Cătălin Vlăducă. „Consilierul juridic sau, în lipsa acestuia, secretarul comunei se însărcinează cu îndeplinirea atribuţiunilor privind comunicările cu instanţa competentă şi Serviciul de Probaţiune care stabileşte sau supraveghează efectuarea sancţiunii prestării de activităţi în folosul comunităţii locale.”, prevede în final recenta hotărâre votată de vecini.    

Edilii au stabilit unde vor depozita aluviunile rezultate din decolmatarea canalului Valea Pechii

În preambulul unei lucrări importante care se pregăteşte în vecinătatea Câmpulungului, Consiliul Local Schitu Goleşti a dat girul operaţiunilor de transport şi depozitare a aluviunilor rezultate din decolmatarea canalului din Valea Pechii în amonte şi în aval de podul peste Râul Târgului din punctul „Valea Pechii”. Proiectul de hotărâre a fost iniţiat la solicitarea A.N.I.F. - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Argeş-Dâmboviţa, care a organizat licitaţia în vederea desemnării firmei executante. Odată încheiată această etapă, Agenţia le-a transmis autorităţilor de la Schitu Goleşti să stabilească locul în care vor fi duse şi depozitate aluviunile rezultate din curăţarea canalului Valea Pechii.

Legat tot de acest domeniu, dar în cadrul altei investiţii, potrivit unei informări a Executivului făcute la secţiunea „Diverse” a şedinţei din iunie, angajaţii Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea au anunţat că au în plan să execute lucrări de reprofilare a albiei Râului Târgului, după ce vor prezenta un deviz de lucrări şi se va parafa un protocol de colaborare cu administraţia publică locală.       

Consilierii locali, solicitaţi să participe la măsurătorile cadastrale

Consilierii locali de la Schitu Goleşti vor trebui să-şi facă timp în programul personal, ca să acorde ajutor, participând efectiv la lucrările cadastrale derulate în teren. Asta le-a cerut Executivul la întrunirea de luna trecută, când le-a dat vestea încheierii unui contract de finanţare între Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş şi Comuna Schitu Goleşti. În baza acestui document, administraţia publică locală va beneficia de sprijin financiar pentru lucrările de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale a terenurilor din extravilanul localităţii. „În paralel, cu fonduri din bugetul local, se vor derula lucrări de cadastru şi intabulare şi pe terenurile din intravilanul localităţii; s-a început cu zona Râul Târgului - Zăvoi.”, se precizează în rezumatul discuţiilor purtate în plenul Consiliului Local. „E.M.”

The most visited gambling websites in The UK