Menu
TRAFIC

Ce investiţii conţine Programul Anual de Achiziţii Publice pe anul 2017, la Schitu Goleşti

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 374

Cu două zile înainte de sfârşitul anului 2016, primarul Vasile Tudorel Miriţă a semnat o dispoziţie privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a proiectului Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017. Potrivit respectivei dispoziţii, datate 29 decembrie 2016, Programul anual al achiziţiilor publice va fi finalizat după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 şi va fi publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice la începutul fiecărui semestru sau ori de câte ori este actualizat prin grija responsabilului cu achiziţiile publice. 

      

Iată în continuare ce prevede Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017 al comunei Schitu Goleşti. Informaţiile legate de investiţiile administraţiei publice locale aflate în plan includ tipul procedurii de atribuire pentru fiecare în parte, modalitatea de atribuire, dar şi data estimată pentru atribuirea contractului. Valorile estimative ale lucrărilor şi dotărilor pe care le vom enumera în continuare vor fi prezentate, cel mai probabil, pe lista de investiţii, aprobată odată cu bugetul local pe anul în curs, când aleşii vor şti ce sume au la dispoziţie pentru a pune în practică ceea ce şi-au propus. 

8Canalizare menajeră în comuna Schitu Goleşti, cu staţie de epurare (execuţie): licitaţie deschisă, online; trimestrul IV 2017;

8Reabilitarea Căminului Cultural Lăzăreşti (execuţie): cerere de ofertă, online; trimestrul II 2017;

8Reabilitarea Căminului Cultural Schitu Goleşti (execuţie): cerere de ofertă, online; trimestrul IV 2017;

8Construcţia unei săli de sport multifuncţionale (proiectare şi execuţie): cerere de ofertă, online; trimestrul III 2017;

8Reabilitarea canalelor de preluare a apelor pluviale către Râul Târgului (proiectare şi execuţie): încredinţare directă, online; trimestrul II 2017;

8Realizarea a două podeţe peste Râul Târgului, în satele Loturi şi Burneşti: cerere de ofertă, online; trimestrul II 2017;

8Grădiniţa cu program prelungit: cerere de ofertă, online; trimestrul IV 2017;

8Pod peste Râul Târgului, în satul Valea Pechii (proiectare): cerere de ofertă, online; trimestrul II 2017;

8Modernizarea unor drumuri locale, DC 326, pe tronsonul Şutac - DN 73C, Drăgănescu, Trinina, Povernei: cerere de ofertă, online; trimestrul II 2017;

8Extinderea reţelei de gaze naturale pe drumuri laterale, Bâlcă, Vlăsceanu: cerere de ofertă, offline; trimestrul II 2017;

8Extinderea reţelei de iluminat public Linioara, Trinina: încredinţare directă, online; trimestrul II 2017;

8Teren de sport cu gazon sintetic la Şcoala veche Lăzăreşti (proiectare şi execuţie): încredinţare directă, online; trimestrul II 2017;

8Achiziţionare de consumabile electrice (contract de furnizare): încredinţare directă, online; trimestrul II 2017;

8Achiziţionare de materiale pentru curăţenie (contract de furnizare): încredinţare directă, online;

8Achiziţionare de carburanţi (contract de furnizare): încredinţare directă, online; trimestrul II 2017;

8Achiziţionare de materiale cu caracter funcţional (contract de furnizare): încredinţare directă, online; trimestrul II 2017;

8Achiziţionare de obiecte de inventar - imprimante, calculatoare (contract de furnizare): încredinţare directă, online; trimestrul II 2017;

8Achiziţionare de materiale de reparaţie (contract de furnizare): încredinţare directă, online; trimestrul II 2017;

8Achiziţionare de materiale de întreţinere drumuri (contract de furnizare): încredinţare directă, online; trimestrul II 2017;

8Furnizare de energie electrică (contract de furnizare): încredinţare directă, online; trimestrul I 2017;

8Servicii de audit (contract de servicii): încredinţare directă, offline; trimestrul I 2017;

8Servicii de publicitate, reclamă (contract de servicii): încredinţare directă, online; trimestrul I 2017;

8Servicii de pregătire profesională (contract de servicii): încredinţare directă, online; trimestrul II 2017;

8Servicii de poştă, telegraf, telefon (contract de servicii): încredinţare directă, online; trimestrul I 2017;

8Bunuri şi servicii (asigurări, licenţe, revizii): încredinţare directă, online; trimestrul I 2017.

The most visited gambling websites in The UK