Menu
TRAFIC

Aleşii şi-au propus în 2017 venituri de 71 de milioane şi cheltuieli de 98 de milioane

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 667

b_400_250_16777215_10_images_2167_Clipboard12.jpgDirectorul economic Violeta Iarca şi contabilul şef Roxana Bragă au lucrat la întocmirea proiectului de buget

Pe 20 martie este programată dezbaterea publică a bugetului local

La începutul acestei săptămâni, Primăria Câmpulung s-a conformat obligaţiei de a publica pe site-ul instituţiei proiectul de buget local al anului 2017, unde va zăbovi timp de 15 zile, până la organizarea dezbaterii publice. Două săptămâni au la dispoziţie cetăţenii ca să consulte cifrele şi să vină pregătiţi cu propuneri la întâlnirea de la Primărie programată pentru data de 20 martie. În continuare vom prezenta câteva repere din proiectul de buget, pentru a vă face o idee cum stăm cu „finanţele” şi ce-şi propun autorităţile locale să facă cu ele.         

Venituri estimate, 71.280.650 lei

În 2017, autorităţile locale şi-au propus un buget mai mare decât cel din 2016, cu toate că execuţia la sfârşitul anului trecut a fost sub ceea ce a prognozat, la începutul anului trecut, conducerea interimară a Primăriei, reprezentată de Liviu Ţâroiu, viceprimar cu atribuţii de primar, aflat în echipă cu Bogdan David, consilier local cu atribuţii de viceprimar. 

În cifre, au fost estimate, pentru acest an, venituri în sumă de 71.280.650 lei, faţă de 2016, când propunerea a fost de 65.423.430 lei. Însă execuţia la 31 decembrie, în valoare de 61.964.400 lei, s-a situat sub aşteptările aleşilor, care n-au coborât ştacheta, dimpotrivă, au ridicat-o. Locuitorii municipiului au contribuit la creşterea năzuinţelor aleşilor de a obţine venituri cât mai consistente, mărturie fiind suma încasată la sfârşitul anului trecut. 28.939.120 lei, faţă de 24.642.000 lei, cât îşi propuseseră funcţionarii Primăriei. În 2017, cuantumul veniturilor proprii ale bugetului local a crescut, ca propunere, la 29.799.000 lei. 

Strict, din taxele şi impozitele achitate de câmpulungeni s-au colectat, până la sfârşitul lui 2016, 11.589.640 lei, faţă de 11.230.000 lei, cât au anticipat cei de la Primărie că vor strânge, bazându-se pe experienţa anilor trecuţi. 13.628.000 lei este estimarea pentru 2017.  

La bugetul local mai vin bani din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (sume alocate de Finanţele Publice şi Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale). În 2016, dărnicia acestor instituţii s-a tradus în 17.349.480 lei, mai mult decât anticipau edilii, care au tras nădejde la 13.412.000 lei. În acest an, conducătorii şi-au propus mai puţin decât ce au obţinut anul trecut, 16.171.000 lei, fiind şanse să primească la fel de mult sau mai mult. De la 37.281.450 lei, reprezentând sumele defalcate din TVA, în 2016, pretenţiile liderilor municipiului au scăzut la 35.218.650 lei, pentru 2017.

O altă categorie de venituri o reprezintă subvenţiile de la bugetul de stat, care, în 2016, s-au cifrat la 288.230 lei, deşi estimarea autorităţilor noastre a fost de 2.972.000 lei. Aleşii anticipează că, în acest an, vor primi 6.235.000 lei.   

Anul trecut, suma care figurează în dreptul sumelor FEN postaderare este cu minus. 

-4.750.400 lei rezultaţi din -5.491.130 lei la Fondul European de Dezvoltare Regională, iar diferenţa, 740.730 lei, din Fondul Social European. La această secţiune, autorităţile locale aveau în plan, în 2016, venituri de 0 lei de la Uniunea Europeană, deziderat care se menţine în 2017. 

Cheltuieli estimate, 98.023.630 lei

În privinţa cheltuielilor, acestea au fost prognozate, pentru 2017, la valoarea de 98.023.630 lei. În 2016, au fost estimate cheltuieli de 90.771.830 lei, dar, după cum se poate constata la finele anului trecut, autorităţile locale s-au rezumat la 65.418.900 lei. Cei mai mulţi bani se vor duce la secţiunea „cheltuieli de personal”, estimate în 2017 la 39.554.780 lei, faţă de 37.563.400 lei, în 2016. Iată câteva sectoare finanţate de la bugetul local şi sumele rezervate în acest an. 

8Autorităţi executive - 7.130.000 lei (faţă de 6.881.030 lei, în 2016);  

8Învăţământ - 35.093.000 lei (faţă de 36.757.800 lei, în 2016); 

8Poliţia Locală - 1.940.000 lei (faţă de 1.505.000 lei, în 2016);

8Protecţie Civilă - 68.000 lei (tot 68.000 lei, în 2016);

8Ordine Publică şi Siguranţă Naţională - 2.008.000 lei (faţă de 1.623.000 lei, în 2016);

8Asistenţă Socială (ajutoare sociale şi subvenţii) - 35.000 lei (faţă de 25.000 lei, în 2016);

8Primăria Câmpulung - 10.000 lei (faţă de 328.000 lei, în 2016);

8Sănătate - 6.133.000 lei (faţă de 3.782.000 lei, în 2016);

8Cultură, recreere, religie - 5.764.000 lei (faţă de 6.089.000 lei, în 2016);

8Biblioteca - 488.000 lei (faţă de 390.000 lei, în 2016);

8Muzeul - 974.000 lei (faţă de 854.000 lei, în 2016);

8Casa de Cultură „Tudor Muşatescu” - 556.000 lei (faţă de 423.000 lei, în 2016);

8Sport - 350.000 lei (faţă de 450.000 lei, în 2016);

8Întreţinere grădini publice, parcuri - 2.606.000 lei (faţă de 3.652.000 lei, în 2016);

8Servicii religioase şi Cantina Săracilor - 120.000 lei (tot 120.000 lei, în 2016);

8Alte servicii în domeniul culturii - 670.000 lei (faţă de 200.000 lei, în 2016);

8Asigurări şi Asistenţă Socială - 5.594.630 lei (faţă de 4.242.000 lei, în 2016);

8Locuinţe, servicii şi dezvoltare - 10.088.500 lei (faţă de 4,756.500 lei, în 2016);

8Locuinţe - 790.000 lei (faţă de 660.000 lei, în 2016);

8Iluminat - 1.060.000 lei (faţă de 1.118.500 lei, în 2016);

8Alimentare cu apă şi staţii de pompare (redevenţă) - 393.000 lei (faţă de 1.308.000 lei, în 2016);

8Alimentare cu gaze în localităţi - 120.000 lei (faţă de 0 lei, în 2016);

8Alte acţiuni - 7.725.500 lei (faţă de 1.670.000 lei, în 2016);

8Protecţia Mediului - 6.422.500 lei (faţă de 6.475.500 lei, în 2016);

8Reducerea şi controlul poluării - 250.000 lei (tot 250.000 lei, în 2016);

8Salubritate - 3.354.000 lei (faţă de 1.124.000 lei, în 2016);

8Canalizare şi tratarea apelor (redevenţă) - 2.818.500 lei (faţă de 5.101.500 lei, în 2016);

8Transporturi - 18.270.000 lei (faţă de 13.338.000 lei, în 2016);

8Drumuri şi poduri - 18.270.000 lei (faţă de 13.338.000 lei, în 2016);

8Alte cheltuieli în domeniul agriculturii - 20.000 lei (tot 20.000 lei, în 2016). 

Excedentul anului 2016 se cifrează la minus 3.454.500 lei, fiind pentru prima dată, după foarte mulţi ani, când bugetul local al anului precedent nu mai este pe plus. Cei care au creionat bugetul local au luat în calcul un deficit, la finele lui 2017, de 26.742.980 lei. 

The most visited gambling websites in The UK