Menu
TRAFIC

Aleşii cumpără 2.000 mp de teren pentru sala de sport a comunei

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 566

Despre necesitatea realizării unei săli de sport, de asemenea, a unui teren sintetic s-a vorbit încă de la prima şedinţă ordinară din 2016 a Consiliului Local Schitu Goleşti, subiect asupra căruia aleşii din precedenta legislatură, dar şi succesorii acestora (majoritatea fiind aceiaşi), după votul din 5 iunie, au revenit. Primii paşi oficiali, prin adoptarea unei hotărâri de Consiliu, care dădea „undă verde” realizării documentaţiei premergătoare investiţiei, s-au făcut la întrunirea lunii martie a anului 2016. „Se aprobă amplasamentul pentru proiectarea lucrării de investiţie „Sală de sport de mărime medie (40 m x 32 m), în comuna Schitu Goleşti, pe terenul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Schitu Goleşti, aparţinând domeniului public comunal (...).”, stabilea Hotărârea nr.25, adoptată în şedinţa din 29 martie 2016, prezidată de alesul Stelian Costea. Primarul de la acel moment şi membrii Comisiei de Urbanism au fost însărcinaţi să traseze în teren amplasamentul sălii de sport, în vederea elaborării propunerii de dezmembrare a terenului. 

Cu acea ocazie, ex-primarul Marcel Palaghiu a amintit că, la şedinţa de aprobare a bugetului local pe anul 2016, s-a propus să se realizeze proiectul tehnic al acestei investiţii, rămânând să se stabilească amplasamentul ei. Locaţia a fost cerută de Compania Naţională de Investiţii, pe lângă alte documente. Propunerea de la acea vreme a fost ca sala de sport să se construiască la hotarul dintre cele două sate mari ale comunei, Lăzăreşti şi Schitu Goleşti, în spatele şcolii de lângă Primărie. Aşa cum am precizat, facilitatea creată celor dornici de mişcare va avea o dimensiune medie. „Clădirea are şi vestiare, care pot fi utilizate de jucători sau arbitri, pentru meciurile de fotbal, susţinute pe teren propriu de către echipa  AS Schitu Goleşti.”, a informat fostul primar. 

„Dacă se va face sală de sport - era de părere consilierul Constantin Bâlcă -, să beneficieze de ea în timpul orelor de Sport şi copiii şcolii. Deci, amplasamentul trebuie să fie la Şcoala Gimnazială Schitu Goleşti.” La dezbaterea în cadrul căreia a fost clarificată chestiunea locaţiei a fost prezent şi profesorul Gheorghe Oprescu, a cărui intervenţie în plen a atins latura emoţională a finanţatorilor cu putere de decizie: copiii lor, posibili elevi ai instituţiei de învăţământ, sau, în situaţia în care copiii consilierilor locali sunt părinţi, atunci nepoţii acestora, ca viitori beneficiari ai edificiului. „Şcolile din Schitu Goleşti nu au săli de sport. Iarna, în timpul orelor de Educaţie Fizică, copiii de la Şcoala Lăzăreşti pot fi văzuţi cum îşi desfăşoară ora, împreună cu profesorul de Sport, afară, pe teren. Dacă se va face o sală de sport, atunci este normal ca aceasta să fie folosită şi de copiii de la şcoală, în timpul orelor de Educaţie Fizică.”, a fost pledoaria profesorului pentru realizarea unei săli de sport mari în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1 Schitu Goleşti, iar la Lăzăreşti să se execute o sală mică de gimnastică. Ca să demonstreze cu dovezi că sportul nu este doar o disciplină în programa şcolară, ci o pasiune pentru mulţi dintre elevi, profesorul a anunţat că pune la dispoziţia celor interesaţi diplomele obţinute de copiii din Schitu Goleşti la diferite competiţii judeţene şi zonale. 

„Brusc, reprezentanţii Primăriei sunt interesaţi de construcţia unei săli de sport, a intervenit în discuţie consilierul Iulian Duţă. S-a mai încercat, în urmă cu mai mulţi ani, să se facă o sală de sport la Schitu Goleşti, dar mai trebuia teren. De ce nu s-a cumpărat de la moştenitorii lui Ion Andreescu? Oricum, argumentele pentru amplasamentul sălii de sport la Şcoala Schitu Goleşti sunt mai multe şi mai solide.”

Conform fostului primar, Marcel Palaghiu, discuţiile anterioare au privit o construcţie mare. „Iar domnul Dragoş Stroian, moştenitorul lui Ion Andreescu, nu a venit să vândă pământul.”, a răspuns primarul de la acea vreme. Următoarele două propuneri, venite de la consilierii locali Donia Poştoacă şi Cristian Şipoteanu, au fost pentru stabilirea amplasamentului la Şcoala Gimnazială nr.1 Schitu Goleşti, argumentate şi de faptul că unităţile de învăţământ îşi desfăşoară cursurile mai mult în sezonul rece, 15 septembrie - 15 iunie, ceea ce justifica „anexarea” ei unei instituţii din această categorie. Fostul primar Palaghiu preciza, ca replică la sugestiile componenţilor Consiliului, că n-are nimic împotriva construirii facilităţii la locaţia precizată de aceştia, numai că acolo trebuia mutată fosa septică. La finele lunii martie 2016, s-a votat amplasamentul, cu menţiunea ca membrii Comisiei nr.1 să-l identifice faptic, în teren. 

Imobilul, în suprafaţă de 2.000 de metri pătraţi, amplasat lângă Şcoala Schitu Goleşti, identificat de aleşi, urma să fie cumpărat, sens în care s-a întocmit un raport de evaluare, supus atenţiei noului Consiliu Local, constituit după alegerile din vara trecută. Potrivit primarului Vasile Tudorel Miriţă, firma Quest Partners s-a ocupat de întocmirea documentaţiei având ca obiect pământul deţinut în coproprietate de Dragoş Andrei Longinus Stroian şi Ioana Paula Stroian, „pe care autoritatea locală are intenţia de a-l achiziţiona pentru construirea sălii de sport. Astfel, a fost stabilită valoarea de piaţă a acestuia, în conformitate cu Standardele de Evaluare a bunurilor ANEVAR, la preţul de 5 euro/mp. Prin negociere, terenul se poate achiziţiona la un preţ mai mic de 5 euro, în niciun caz nu se poate oferi un preţ mai mare.”, a precizat şeful Executivului, la şedinţa de la sfârşitul lunii august.

Înainte de acest moment, noii aleşi şi-au dat acceptul pentru cumpărarea celor 2.000 de metri pătraţi necesari construirii sălii de sport, care, potrivit primarului, va avea două funcţiuni: desfăşurarea orelor de Educaţie Fizică de către elevii şcolii şi organizarea unor manifestări sportive, la care vor participa persoane din afara instituţiei, atât în zilele săptămânii, cât şi în weekend. „Pe de o parte, trebuie ţinut cont de faptul ca accesul la sală să nu se facă prin curtea şcolii. Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că unei asemenea investiţii trebuie să i se aloce şi un spaţiu generos de parcare. Accesul se face din uliţa Povernei, care intră în programul de asfaltare din anul 2017. Nu în ultimul rând, trebuie ţinut cont de reglementările în materie de urbanism şi amenajare a teritoriului şi reglementările în materie de prevenirea şi stingerea incendiilor. S-au purtat discuţii cu proprietarul terenului amplasat în partea estică a şcolii (locul unde se va construi sala de sport), domnul Stroian Dragoş, acesta fiind dispus să-l vândă, ofertând un preţ de 6-7 euro/mp.”, au fost lămuririle primarului Vasile Tudorel Miriţă. Hotărârea din 26 iulie 2016, prin care s-a aprobat achiziţionarea suprafeţei disponibile, a fost urmată de cea din 30 august 2016, prin care s-a votat raportul de evaluare.

Pe ordinea de zi a şedinţei din 27 septembrie, din nou a fost adoptată o normă în cadrul aceleiaşi proceduri, vizând aprobarea cumpărării celor 2.000 de metri pătraţi. Şeful administraţiei publice locale a anunţat că s-au finalizat formalităţile privitoare la evaluarea imobilului. „În afara raportului de evaluare, a fost făcută şi procedura de negociere cu proprietarii terenului, întocmindu-se şi un proces verbal de negociere, stabilindu-se astfel preţul achiziţiei, care va fi de 5 euro/mp. Urmează procedura de încheiere şi de semnare a documentelor la un notar public.”, a precizat acesta, toamna trecută. Astfel s-a îndeplinit o primă etapă, fără de care nu putea porni o investiţie consistentă, pe care autorităţile locale o vor include pe agenda anului 2017. Noroc de finanţare să fie! 

 

The most visited gambling websites in The UK