Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

Aleşii controlează 22 de instituţii publice şi 2 societăţi comerciale

Primăria şi Consiliul Local Câmpulung au în subordine 22 de instituţii publice, dintre care 3 servicii publice, 3 centre de cultură, 2 spitale şi 14 unităţi de învăţământ, şi 2 entităţi sub autoritate, SC Edilul CGA SA şi SC Pieţe Servicii Comunitare Muscel SRL. Primesc fonduri publice din bugetul municipiului următoarele instituţii aflate într-o poziţie de subordonare faţă de ordonatorul principal de credite (care este primarul municipiului Câmpulung), având statut de ordonator de credite terţiar:

1.Muzeul Municipal Câmpulung; 

2.Biblioteca Municipiului Câmpulung; 

3.Casa de Cultură „Tudor Muşatescu” Câmpulung; 

4.Serviciul Administraţia Domeniului Public şi Privat al Municipiului Câmpulung; 

5.Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Câmpulung;

6.Serviciul Public de Asistenţă Socială al Municipiului Câmpulung;

7.Spitalul Municipal Câmpulung; 

8.Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung; 

9.Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”; 

10.Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”;

11.Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”;

12.Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”;

13.Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”; 

14.Seminarul Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul”; 

15.Liceul cu Program Sportiv; 

16.Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”; 

17.Liceul Teoretic „Dan Barbilian”; 

18.Colegiul Tehnic;

19.Liceul Tehnologic Auto; 

20.Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfânta Marina”;

21.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.4;

22.Şcoala de Muzică. 

23.SC Edilul CGA SA Câmpulung (sub autoritate);

24.SC Pieţe Servicii Comunitare Muscel SRL (sub autoritate, nu subordonare ca în cazul celor 22). 

După cum toată lumea cunoaşte, municipalitatea a participat la capitalul social al Edilului, Pieţelor şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Servsal, în care Câmpulungul este parte, alături de celelalte localităţi ale judeţului, asociaţie care gestionează activitatea de colectare a gunoiului menajer în Argeş, astfel: 

=SC Edilul CGA SA Câmpulung: capital social - 912.925 lei; 69% - cota parte din capitalul social deţinută de Consiliul Local; 629.919 lei - valoarea acţiunilor/părţilor sociale;

=SC Pieţe Servicii Comunitare Muscel SRL: capital social - 200 lei; 100% - cota parte din capitalul social deţinută de Consiliul Local; 200 lei - valoarea acţiunilor/părţilor sociale; 

=ADI Servsal Argeş: capital social - 50.000 lei; 5,850% - cota parte din capitalul social deţinută de Consiliul Local; 2.925 lei - valoarea acţiunilor/părţilor sociale; 

„La nivelul ADI Servsal Argeş a fost promovat şi realizat, în etapa I, proiectul „Management integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş”, care urmăreşte să stabilească un sistem de management al deşeurilor în judeţul Argeş, în concordanţă cu Directivele Uniunii Europene şi, respectiv, legislaţia din România, cu o valoare totală a investiţiei de 33.184.800,16 euro. La nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Câmpulung, în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2015, au fost prevăzute credite bugetare iniţiale pentru finanţarea activităţilor legate de mediu de 3.120.000 lei şi definitive de 3.250.000 lei, iar prin contul de execuţie a bugetului întocmit la 31.12.2015 au fost raportate plăţi nete de casă de 1.278.342 lei, din care pentru activitatea proprie de 259.844 lei, reprezentând lucrări de investiţii (canalizare).”, precizează raportul Camerei de Conturi Argeş, ai cărei auditori au constatat că au fost asigurate în bugetul Câmpulungului sumele necesare finanţării activităţilor de mediu.  

Evenimentul Muscelean