Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

Realizările de peste an, introduse, prin vot al aleşilor, în averea Câmpulungului

b_400_250_16777215_10_images_2143_Clipboard06.jpg Investiţiile noi, realizate în cadrul ADP-ului şi la două unităţi de învăţământ din Câmpulung, precum şi bunurile care nu le mai sunt de folos tot ADP-ului şi unor şcoli, dar şi societăţii Edilul au constituit subiectul unei hotărâri aprobate de Consiliul Local pe 28 noiembrie 2016. Mai precis, noutăţile apărute ca urmare a unor lucrări (asfaltări, reabilitări, construcţii noi, extinderi de reţele) trebuiau preluate în „averea” municipalităţii, pentru a le înregistra în evidenţele contabile şi pentru a le preda celor în beneficul cărora au fost create, spre administrare. Iar „vechiturile” urmau să parcurgă, prin vot al Consiliului Local, procedura scoaterii din domeniul public şi a introducerii lor în cel privat, ca să poată fi eliminate oficial şi definitiv din folosinţă şi din inventarul instituţiilor care nu se mai pot servi de ele. 

La această a doua chestiune, „lichidarea” unor bunuri care nu mai sunt rentabile din cauza vechimii lor - unele, cum sunt anumite construcţii, nici nu mai există în realitate, fiind demolate - au avut de comentat liberalii. Unul dintre motive: ceea ce se scoate oficial din uz (deşi, în fapt, sunt ieşite mai de mult) a fost tratat de subalternii lui Liviu Ţâroiu ca un tot unitar şi astfel îi privează de posibilitatea de a avea o opţiune diferită faţă de ceea ce nu le convine. Sau faţă de ceea ce nu pot vota din cauza serviciului. Aşa cum este consilierul local Ionel State, pe care statutul de angajat la Edilul îl forţează să se abţină la punctele de pe ordinea de zi care îl privesc pe angajatorul său. Aşa a procedat şi în acest caz, în care Edilul a făcut o cerere de casare a unor containere de clor, care pe Ionel State l-a obligat să aibă aceeaşi opţiune faţă de întregul proiect de hotărâre, neavând cum să se abţină doar la această chestiune punctuală. 

Afirmaţie valabilă şi pentru colegul de partid Bogdan David, care s-a abţinut la votul întregii hotărâri din cauza unei singure poziţii de pe o listă consistentă: totemul de la intrarea în Câmpulung. La solicitarea ADP-ului, totemul, cu o valoare de aproximativ 700 de milioane de lei vechi, a intrat în inventarul Câmpulungului şi în contabilitate. David a contestat valoarea contabilă a bunului, susţinând că este în posesia unor documente din care reiese că indicatorul valorează sub 600 de milioane. 

Altă obiecţie a sa o reprezintă locurile de joacă enumerate, care urmează a fi introduse din public în privat, în vederea casării, deşi, în realitate, nu mai există niciunul. Sau aproape niciunul. „Trebuia să le băgăm la timpul respectiv, dacă sunt întârzieri pe această temă, asta este o reglare a documentelor.”, a justificat primarul Liviu Ţâroiu includerea în acest transfer a unor obiecte inexistente. „Eu cred că trebuia să le băgăm şi să le şi casăm în acelaşi timp.”, a replicat David. „Deocamdată le băgăm şi, dacă nu mai sunt, le casăm. Le facem inventarul şi vi le propunem pentru casare, la sfârşitul anului. Oricum, am semnat decizia comisiei de inventariere şi va trece la procedura de inventariere a tuturor bunurilor şi dacă nu mai sunt… Nu există să nu mai fie, sunt deteriorate, dar nu cred că nu mai sunt.”, s-a manifestat sceptic Ţâroiu faţă de situaţia descrisă de fostul partener de conducere a Primăriei din perioada de provizorat. „Unele nu mai sunt deloc.”, a insistat fostul coordonator al ADP-ului. Cu sau fără componentele locurilor de joacă dezafectate şi cu toate viitoarele casări la grămadă, într-o singură hotărâre, pe motiv că, susţin la unison secretarul Nicolae Ghinea şi directorul Violeta Iarca, este imposibil să facă hotărâri separate pentru fiecare bun în parte, propunerea Executivului a fost încuviinţată de aleşi, la penultima şedinţă ordinară a acestui mandat.          

 

Ce se introduce în inventar

O primă propunere lansată Legislativului a vizat completarea inventarului, înregistrarea în contabilitate şi darea în administrare cu titlu gratuit a bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului, la cererea ordonatorilor terţiari de credite, care au depus în acest sens adrese la Primărie, pe 1 aprilie 2016, 26 septembrie 2016 şi 28 septembrie 2016. Ce s-a realizat ca investiţie nouă pe parcursul acestui an a fost luată în inventar şi predată celui care urmează a o administra. Iată care sunt aceste lucrări şi cu ce valori contabile au fost înscrise în evidenţe:              

Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat 

Serviciul Drumuri şi Poduri

=Reabilitarea străzii Anton Pann - 61.752,82 lei; 

=Reabilitarea străzii Flămânda - 180.583,28 lei;

=Semnalizarea intrării în municipiul Câmpulung - Totemul de la Pescăreasa - 69.222,08 lei;

Total: 311.558,18 lei.

 

Serviciul Întreţinere Spaţii Verzi, Salubritate, Iluminat 

=Refacerea acoperişului capelei din Cimitirul „Flămânda” - 41.342,03 lei; 

=Grupul sanitar ecologic din Parcul Grui - 32.901,71 lei; 

=Grupul sanitar ecologic de la Stadionul Municipal - 25.273,25 lei; 

=Lucrări de infrastructură la adăpostul de câini „Anima” - 86.177,30 lei; 

=Extinderea reţelei de iluminat public - 18.691,09 lei; 

=strada Gruiului - parcul de joacă - 2.863,79 lei;  

=strada General Dragalina - 6.937,75 lei; 

=strada Ion Giurculescu - 943,13 lei;

=strada Calea Măgurii - 5.890,88 lei; 

=strada Fundătura Lascăr Catargiu - 2.055,54 lei; 

Total: 204.385,38 lei;

Totalul general al lucrărilor de modernizare: 515.943,56 lei. 

 

Colegiul Tehnic Câmpulung

=Lucrări de reabilitare (amenajare) a terenului multisport - 98.255,12 lei;

=Refacerea hidroizolaţiei acoperişului tip terasă - 104.014,50 lei; 

=Renovarea/reabilitarea şi dotarea cu echipamente a atelierului de practică - 174.554,38 lei; 

=Refacerea hidroizolaţiei acoperişului tip terasă la clădirea atelierelor - 99.953,47 lei;

=Reabilitarea terenului de sport - 118.990,40 lei;

Total: 595.767,87 lei. 

 

Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”

=Reparaţii capitale ale instalaţiei electrice - 80.000 lei.

 

Ce se scoate din uz

Mai multe instituţii şi servicii subordonate Consiliului Local Câmpulung au înaintat cereri către autorităţile locale de a le aproba transferul unor bunuri administrate de acestea, din domeniul public în domeniul privat, pentru a putea fi casate. Autorii cererilor care au stat la baza hotărârii Consiliului Local de săptămâna trecută, având ca obiect schimbarea regimului juridic, în vederea scoaterii din uz a mijloacelor fixe rămase fără funcţionalitate, sunt: societatea Edilul CGA SA (adresă din 13 septembrie 2016), Liceul Tehnologic Auto (adresă din 16 august 2016), Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel” (adresă din 8 februarie 2016), ADP (adresă din 21 martie 2016), Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I” (adresă din 15 noiembrie 2016). Practic, tot ce s-a strâns pe parcursul unui an cu titlu de propunere de casare, bunurile nemaiputând fi reparate, modernizate ori folosite, a făcut obiectul unei singure hotărâri, care i-a împiedicat pe aleşi să se opună la chestiunile în privinţa cărora aveau dubii. Sau pe care chiar nu le puteau vota, din cauză că riscau suspiciunea unui conflict de interese. 

 

SC Edilul CGA SA

=Două containere clor 800 l - 2.232,11 lei fiecare; 

 

Liceul Tehnologic Auto

=Atelier tinichigerie; punct termic + depozit de cărbune; sala de sport; clădire club; W.C.; magazie de carburant; punct trafo dezafectat; Total: 465.837,50 lei.  

 

Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”

=Magazie şi ateliere; 

 

Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat 

=Locul de joacă din cartierul Vişoi, zona Biserică, compus din: ansamblu tobogan drept, spiral + tub de trecere, trei leagăne cu două locuri, trei balansoare, patru bănci - 23.838,18 lei; 

=Locul de joacă Parc „Iepuraşul”, blocurile 1-2, compus din: ansamblu tobogan drept şi în spirală, cu tub de trecere, un leagăn cu două locuri, un balansoar şi şase bănci - 28.935,47 lei; 

=Locul de joacă din Parcul „Kretzulescu”: două leagăne, două balansoare, două bănci şi o împrejmuire de 45 de metri - 11.859,85 lei;

=Locul de joacă din Vişoi, zona IRE, compus din: ansamblu tobogan drept şi în spirală, două bănci - 6.503,74 lei;   

=Locul de joacă din cartierul „Flămânda”, compus din: ansamblu tobogan drept şi în spirală, două bănci - 6.483,05 lei; 

=Locul de joacă din cartierul Grădişte, compus din: ansamblu tobogan drept şi în spirală, două bănci - 6.483,05 lei; 

=Locul de joacă din cartierul Pescăreasa, compus din: ansamblu tobogan drept şi în spirală, două bănci - 6.483,05 lei; 

=WC public din Parcul Central (Grădina Publică), demolat pentru reabilitarea parcului: 62.648,64 lei;

=Împrejmuirea Grădinii Publice - schimbat plasa. 

 

Colegiul Pedagogic „Carol I”

=Două corpuri de clădire: o locuinţă personală şi cocina porcilor.  

 

Directorul economic Violeta Iarca şi Mihaela Rădescu, cele care au lucrat raportul, au solicitat iniţierea unui proiect de hotărâre, care să cuprindă atât completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Câmpulungului, înregistrarea lor în contabilitate şi darea în folosinţa gratuită a beneficiarilor, cât şi trecerea mijloacelor fixe enumerate din domeniul public în domeniul privat, pentru casare. Formalitate care, aşa cum am arătat, a fost îndeplinită pe 28 noiembrie 2016.

Evenimentul Muscelean