Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

Şefa asistentelor şi moaşelor din judeţ, purtător de cuvânt al Spitalului, în locul directorului ales local

b_400_250_16777215_10_images_2142_Clipboard02.jpgÎn baza unui ordin al Ministrului Sănătăţii, apărut în 2016, care priveşte aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, conducerea Spitalului Câmpulung a supus atenţiei Consiliului Local o modificare a organigramei şi a statului de funcţii în sensul impus de noile reglementări. Cele două documente au fost aprobate la finele lunii februarie ale acestui an, de fostul Legislativ, şi modificate de două ori până la şedinţa din 28 noiembrie 2016, în aprilie şi iulie. Directorul Grigore Stănescu şi colegele sale, Marinela Cristian, director financiar-contabil, şi Elisabeta Matei, şeful Biroului RUNOS, au cerut legiuitorilor locali şi finanţatorilor instituţiei „reorganizarea Compartimentului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale prin înfiinţarea Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, cu completarea statului de funcţii cu două posturi: =un post de medic specialist Boli Infecţioase; =un post de asistent medical generalist PL debutant, absolvent de curs de perfecţionare profesională în domeniu.

Posturi noi la Compartimentul de prevenire a infecţiilor

Structura actuală se prezintă astfel: Compartiment de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, 3 posturi: un post de medic primar epidemiolog; un post de muncitor calificat IV (dezinfector); un post de asistent medical pr.PL.

Structura propusă a fi aprobată la şedinţa Consiliului Local din 28 noiembrie 2016: Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 5 posturi: un post de medic primar epidemiolog; un post de medic specialist Boli Infecţioase; un post de asistent medical pr.PL; un post de asistent medical generalist PL debutant, posesor de curs de perfecţionare profesională în domeniu; un post de muncitor calificat IV (dezinfector). 

Prin urmare, la propunerea managerului Spitalului Municipal, structura organizatorică, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/25.02.2016, s-a modificat cu noua structură înfiinţată, respectiv Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale. Cu aceeaşi ocazie, conducerea instituţiei de sănătate publică a mai solicitat CL să aprobe modificările şi completările aduse Regulamentului Intern şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Municipal Câmpulung, conform Ordinului nr.1101/2016, despre care relatam la început, după avizarea lor, la cererea consilierului juridic Petrina Florea, de către Comitetul Director şi Consiliul de Etică al Spitalului Municipal.    

Cele două adrese au ajuns la Primăria Câmpulung pe 17 noiembrie 2016, în aceeaşi zi în care la Spitalul Câmpulung s-a ţinut şedinţa Consiliului de Administraţie, prezidată de Sergiu Cicu, reprezentantul Consiliului Local, în cadrul căreia au fost aprobate toate aceste schimbări puse pe masa aleşilor locali. Documentaţia depusă de conducerea unităţii medicale la Primărie a stat la baza întocmirii unui proiect de hotărâre, inclus pe ordinea de zi a şedinţei aferente lunii noiembrie. 

Modificări în regulamentele Spitalului

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului, completat şi aprobat prin vot al aleşilor, aduce atribuţii suplimentare, pe linia „supravegherii, prevenirii şi limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale”, pentru Comitetul Director, managerul unităţii sanitare, directorul medical, directorul de Îngrijiri, directorul financiar-contabil, medicul şef de secţie, medicul curant (indiferent de specialitate), Compartimentul pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicul de boli infecţioase sau medicul responsabil de politica de utilizare a antibioticelor din cadrul compartimentului respectiv, laboratorul unităţii sanitare/laboratorul în contract cu unitatea sanitară, farmacist, asistenta şefă de secţie, asistenta medicală responsabilă de salon, asistenta de la staţia de sterilizare. 

Regulamentul intern prevede, printre altele, înfiinţarea Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale în cadrul Spitalului Muncipal, din care vor face parte: şeful Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicul responsabil de politica de utilizare a antibioticelor, directorul medical, directorul de Îngrijiri, după caz, farmacistul, microbiologul/medicul de laborator din laboratorul propriu sau desemnat de laboratorul cu care unitatea are contract, toţi şefii de secţie. 

„Comitetul este condus de şeful serviciului/ coordonatorul Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi are obligaţia de a se întâlni trimestrial sau la nevoie, pentru analiza situaţiei şi elaborarea de propuneri către Comitetul Director. Unităţile sanitare ambulatorii de specialitate cu paturi, de spitalizare de zi, centrele multifuncţionale, unităţile sanitare de asistenţă medico-socială, sanatoriile, alte tipuri de unităţi sanitare, indiferent de forma de organizare, vor desemna, din personalul propriu, un medic care a absolvit un curs de perfecţionare profesională în domeniu, responsabil pentru activităţile specifice de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, cu activitate de 0,5 normă, în conformitate cu legea. Îndrumarea metodologică a personalului şi a activităţilor desfăşurate în cadrul Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile sanitare publice se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Argeş. Intervenţia şi expertiza de specialitate, în cazul unor focare epidemice sau situaţii de risc declarat, sunt asigurate, la solicitarea unităţii sau prin autosesizare, de către compartimentele/structurile specializate ale DSP, cu titlu de gratuitate, cu finanţare din bugetul de stat, din venituri proprii sau din fonduri ale programului naţional de sănătate, după caz.”, redăm din Regulamentul Intern, pe care şi-au pus semnăturile, aidoma celuilalt regulament, de organizare şi funcţionare, toată suflarea de la vârful instituţiei: managerul Ion Grigore Stănescu, directorul medical Toma Berevoianu, directorul financiar-contabil Marinela Cristian, Florin Pană, director de Îngrijiri, consilierul juridic Petrina Florea, cu avizul Reasilviei Miloş, din partea Consiliului de Etică, şi al lui Gabriel Eana, liderul Sindicatului Sanitas.       

„Nu cred că sunteţi mai abilitată decât directorul care se ocupă de aşa ceva”

Materialul, cel mai stufos al ordinii de zi a şedinţei din 28 noiembrie 2016, a intrat în dezbaterea aleşilor, după avizul Comisiei nr.4 a Consiliului Local (Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement), formată din Sergiu Cicu, Estera Ambruş şi Bogdan David. Ultimul a semnat cu menţiunea unor discuţii cu conducerea Spitalului în cadrul şedinţei Consiliului Local.  

Conducerea Spitalului a fost reprezentată la întrunirea de acum o săptămână de Florin Pană, consilier local PSD şi director de Îngrijiri, puternic implicat în schimbările pe care colegii săi fuseseră solicitaţi să le aprobe. În plen, liberalul l-a nominalizat pe Florin Pană pentru a explica public cerinţa Spitalului, dar, mai rapidă şi mai curajoasă decât acesta, Estera Ambruş şi-a salvat colegul de partid şi de breaslă. 

„În calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal, pot să vă aduc la cunoştinţă că, în septembrie 2016, a apărut un ordin al ministrului, care îl modifică pe cel existent, privind infecţiile asociate îngrijirilor de sănătate. Potrivit acestor noi reglementări, au intervenit modificări în structura de organizare a Compartimentului de supraveghere şi monitorizare a infecţiilor asociate, motiv pentru care Spitalul Municipal, prin Comitetul Director, cu propunere şi avizare în Consiliul de Administraţie, a procedat la modificarea statului de funcţii potrivit noului act normativ. Mai exact, în structura veche C.S.C.I.N. (n.r. Compartimentul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale) sunt prevăzute două posturi în plus, de infecţionist şi asistent medical generalist cu studii de specialitate. Practic, legiuitorul a dorit să întărească şi să reglementeze o dată în plus această activitate. Mai mult, Regulamentul Intern şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, având în vedere faptul că s-au dimensionat altfel atribuţiile şi responsabilităţile întregului personal sanitar, au fost upgradate pe cale de consecinţă. Nu s-a făcut altceva decât să se transpună Ordinul Ministrului 1101 în actele interne ale Spitalului Municipal.”, a fost prezentarea Esterei Ambruş, colegă de comisie cu Bogdan David, care i-a retezat din competenţa de a face pe purtătorul de cuvânt al Spitalului, în locul lui Florin Pană, care ocupă o funcţie în conducerea unităţii. „Nu cred că sunteţi mai abilitată decât directorul care se ocupă de aşa ceva.” „Ba da, a replicat Estera Ambruş. Să ştiţi că este şi responsabilitatea noastră, a Consiliului de Administraţie. Credeţi-ne că suntem în domeniu şi ştim ce vorbim.”

Dacă-i ordin (de ministru), cu plăcere, astfel a fost votată cerinţa staff-ului de conducere al Spitalului, fără participarea la vot a directorului de Îngrijiri, Florin Pană, şi cu abţinerea lui David, care, de când s-a retras din Consiliul de Administraţie, la începutul lui 2015, nu mai încuviinţează iniţiativele conducerii PSD-iste a unităţii medicale. 

Evenimentul Muscelean