Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Spitalul a contestat în instanţă o măsură dispusă de auditorii Camerei de Conturi

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1458

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2020_martie_2471_33.jpgDupă controlul Camerei de Conturi Argeş, Spitalul Municipal Câmpulung a deschis în instanţă un proces de contestare a măsurilor dispuse de auditori.

Anul trecut, între 5 şi 29 martie, Camera de Conturi Argeş a făcut un audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Spitalului Municipal. Ca abateri, a fost estimată suma de 2.744.000 lei, împărţită în 8.000 lei - venituri suplimentare; 43.000 lei - prejudicii; 2.693.000 lei - abateri financiar contabile.

De unde au provenit veniturile suplimentare

Auditorii au menţionat că a fost menţinută nejustificat suma de 7.919 lei în contul „creditori”, reprezentând contravaloarea garanţiilor de participare la licitaţie, neprinse de către depunători şi având o vechime mai mare de trei ani. Astfel, a fost pierdut dreptul la acţiune în vederea recuperării acestora. Abaterea a fost remediată prin virarea operativă a contravalorii obligaţiilor de plată în contul de venituri al bugetului local.

Au fost decontate lucrări neexecutate la reparaţia capitală a Secţiei ATI

Ca prejudicii, Camera de Conturi au estimat suma de 43.000 lei. Adică pentru investiţia „Proiectare şi execuţie lucrări reparaţie capitală secţia ATI”, unitatea spitalicească a făcut plăţi pentru lucrări decontate, dar neexecutate. Suma de 43.043 lei este întinderea prejudiciului adus bugetului instituţiei prin aceste plăţi. În timpul controlului, suma a fost recuperată integral, greşeala fiind astfel reparată.

Trei sume au alcătuit abaterile financiar-contabile

Cea mai mare sumă, de 2.565.000 lei, a fost evidenţiată ca fiind nejustificat înregistrată în evidenţa contabilă bilanţieră şi rapoartele aferente anului 2018, ca fiind active fixe corporale de natura clădirilor primite în administrare de la Primăria Câmpulung, proprietara bunurilor. La îndemnul auditorilor, personalul de specialitate al Spitalului Municipal a înregistrat în contabilitate clădirile primite în administrare gratuită, astfel, greşeala a fost rectificată în timpul misiunii de control.

Alţi 76.636 lei au fost evidenţiaţi după ce a fost schimbată parţial destinaţia creditelor bugetare aprobate la „Bunuri şi servicii”. Adică din fondurile prevăzute şi aprobate la articolul „Reparaţii curente” au fost făcute plăţi pentru cheltuieli de capital în suma menţionată, de 76.636 lei. Cei de la Contabilitatea Spitalului au înregistrat sumele reparaţiilor capitale sau modernizărilor efectuate la clădirea spitalului, de valoarea precizată. În acelaşi timp, s-a comunicat Primăriei Câmpulung majorarea valorii clădirii Spitalului Municipal, aflat în proprietatea domeniului public, administraţia locală comunicând că valoarea de 76.636 lei a fost înregistrată în evidenţa contabilă bilanţieră a unităţii administrativ teritoriale, majorându-se, astfel, valoarea activului fix corporal.

Cea de-a treia sumă, aproximată la 51.000 lei, a fost recunoscută ca fiind contribuţiile de asigurări sociale (25%) şi de asigurări sociale de sănătate (10%), aferente drepturilor băneşti, constând în indemnizaţia de hrană acordată angajaţilor din cadrul Spitalului în luna decembrie 2018. Angajaţii cu atribuţii din cadrul unităţii sanitare, la recomandările echipei de audit, au stabilit contravaloarea contribuţiilor aferente, care au ajuns la suma de 50.125 lei, ce a fost virată la buget.

Auditorii au formulat o opinie contrară asupra situaţiilor financiare ale Spitalului

La finalul controlului, auditorii au tras mai multe concluzii: că situaţiile financiare nu au fost întocmite din toate punctele de vedere semnificative în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România; situaţiile financiare nu reprezintă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare, a performanţei sau a modificării poziţiei financiare a entităţii; modul de administrare a patrimoniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli nu respectă principiile legalităţii şi regularităţii, întrucât valoarea cumulată a erorilor sau abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate se situează peste pragul de semnificaţie de 2%, raportat la total plăţilor efectuate din fonduri publice în cursul exerciţiului financiar auditat.

Întemeiată pe concluziile menţionate anterior, echipa de audit a formulat o opinie contrară asupra situaţiilor financiare controlate: „În opinia noastră, datorită efectelor denaturărilor semnalate şi prezentate în paragraful de mai sus, situaţiile financiare în ansamblul lor nu prezintă fidel performanţa financiară a Spitalului Municipal Câmpulung la 31 decembrie 2018 şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în perioada auditată”.

La câteva luni de la control, pe 31 iulie 2019, Spitalul Municipal a cerut în Contencios Administrativ şi Fiscal anularea măsurilor dispuse la constatarea Curţii de Conturi. Procesul înregistrat la Tribunalul Argeş are ca pârâţi Camera de Conturi Argeş şi Curtea de Conturi a României. La prima înfăţişare, din 6 decembrie 2019, instanţa a hotărât suspendarea judecării cauzei până la pronunţarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie într-un proces între Spitalul Orăşenesc Baraolt şi Sindicatul Sanitas Covasna, în nume propriu şi pentru membrii, cu obiectul „calcul drepturi salariale”. Următoarea înfăţişare de la Piteşti este programată joia viitoare, pe 19 martie 2020. “E.M.”

The most visited gambling websites in The UK