Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Autorităţile de la Coşeşti sunt preocupate de o strategie anticorupţie la nivelul Primăriei

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 290

Primarul Nicolae Pană a antrenat o cheltuială de 7.140 lei, achitată unei firme din Sibiu, SC Heraldis SRL, care va elabora şi implementa strategia anticorupţie la nivelul Primăriei Coşeşti. Acţiunea se realizează în concordanţă cu Strategia Naţională Anticorupţie. Serviciile includ şi seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate obiectivelor şi măsurile din strategie şi sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, indicatorii de evaluare, precum şi standardele de publicare a informaţiilor de interes public. Strategia Naţională Anticorupţie a fost aprobată prin Hotărârea nr.583/10 august 2016. În vederea elaborării şi implementării strategiei anticorupţie se vor desfăşura următoarele activităţi: 1.Analiza situaţiei existente şi întocmirea fişei beneficiar (organigrame, servicii, regulamente, etc.); 2.Realizarea strategiei, varianta iniţială, în baza informaţiilor din fişa beneficiarului; 3.Prezentarea strategiei şi validarea acesteia de către beneficiar şi actualizarea, dacă este cazul; 4.Workshop de diseminare a strategiei aprobate către toţi factorii interesaţi.

Strategia anticorupţie va conţine: I.Instrumente generale: 1.Seturi de principii; 2.Referiri la legislaţia aferentă măsurilor anticorupţie la nivelul instituţiilor; II.Plan de integritate pentru integrarea Strategiei Anticorupţie Naţionale (SNA): 1.Obiective generale şi specifice (adaptate din SNA); 2.Măsuri şi acţiuni; 3.Riscuri previzionate; 4.Surse de verificare; 5.Responsabili de îndeplinirea măsurilor; 6.Termene de realizare. 

O altă cheltuială, ceva mai consistentă, de data aceasta, a fost întreprinsă pentru a contracta servicii de digitalizare a arhivei Primăriei Coşeşti. Preţul achitat către Damisto Archives SRL, din Dobreşti, se ridică la 50.575 lei, sumă care acoperă: servicii de scanare, indexare, efectuare OCR, instalare a softului pentru managementul documentelor şi acordarea licenţelor pentru stabilirea numărului de pagini scanate. Documentele în format atipic (A0, A1, A2, A3, A5, A6, etc.) vor fi echivalate în documente format A4. Paşii scanării sunt următorii: documentele sunt preluate şi se efectuează asupra lor operaţiuni de înlăturare a agrafelor, capselor, prafului, ajustare şi îndreptare a paginilor; documentele sunt scanate, păstrându-se ordinea foilor format tiff, în funcţie de genul documentelor, cu o rezoluţie de minim 300 DPI. Informaţiile din documente vor fi indexate în funcţie de fondul arhivistic şi tipurile de documente, completându-se pentru fiecare tip de documente schema de indexare. Documentele sunt legate în forma iniţială. Beneficiarului i se oferă softul specializat, un sistem de gestionare a documentelor. Contractul Primăriei cu firma de arhivare s-a încheiat pentru 170.000 de pagini. E.M.

The most visited gambling websites in The UK