Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Până la sfârşitul lunii martie, Judecătoria Câmpulung va judeca numai cauzele urgente

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 210

Începând de săptămâna trecută, instanţele argeşene au adoptat măsuri în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului.

Miercuri, 11 martie, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Câmpulung a emis a hotărâre, care asociată ordinului emis de preşedinte, judecător Elena Alina Austrianu, aduce la cunoştinţă opiniei publice că în perioada 13 martie-31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, activitatea de judecată se suspendă, urmând a se judeca numai cauzele cu caracter urgent. Pe Penal: cauze cu părţi în stare de detenţie; cauze cu minori; cauze în care inculpaţii sunt sub imperiul unei măsuri preventive sau măsuri de siguranţă; cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; cauzele în care există riscul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale în următoarele 6 luni; sesizările în vederea confirmării redeschiderii urmăririi penale; iar pe Civil: ordin de protecţie; suspendare executare silită; sechestru asigurător; ordonanţă preşedinţială; situaţie juridică minor, tutelă şi curatelă; încuviinţările de executare silită; cererile care se soluţionează în camera de consiliu şi pentru care nu este necesară prezenţa personală a părţii, spre exemplu cereri de valoare redusă, cereri de ajutor public judiciar.

„În toate cauzele în care a fost stabilit termen de judecată în intervalul de referinţă, termenele de judecată stabilite se vor preschimba din oficiu de către titularii de complet, cu respectarea dispoziţiilor procedurale în materie.

Începând cu data de 13 martie 2020 se suspendă activitatea serviciilor de arhivă şi registratură, urmând ca transmiterea şi primirea corespondenţei şi a cererilor adresate instanţei să fie făcută în format electronic prin mail, fax, poştă sau firme de curier rapid.

În mod excepţional, în situaţiile în care prezenţa părţilor este absolut necesară, iar depunerea înscrisurilor nu este posibilă în modalităţile indicate, accesul este permis în sediu, urmând ca în instanţă să intre cel mult două persoane consecutiv. Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei la care participă, urmând ca fiecare justiţiabil implicat în procedurile judiciare să semneze o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă în ultimele 14 zile au călătorit în regiuni sau localităţi din zonele afectate de COVID 19, dar şi în altă zonă decât cele cu transmitere comunitară extinsă, dacă au intrat sau nu în contact direct cu persoane confirmate cu persoane confirmate cu coronavirus, dacă membrii săi de familie se încadrează sau nu în situaţiile de mai sus, şi dacă au încunoştiinţat sau nu medicul de familie în legătură cu aspectele de mai sus. Declaraţiile menţionate mai sus se vor completa la solicitarea organelor Jandarmeriei Române, iar orice situaţie de risc va fi adusă la cunoştinţa conducerii instanţei, urmând a se proceda la sesizarea organelor medicale acolo unde situaţia de fapt impune acest lucru.”, se precizează în comunicatul din 11 martie, postat pe pagina de internet a Judecătoriei Câmpulung.

Măsuri asemănătoare au fost adoptate şi de celelalte instanţe din Argeş. “E.M.”

 

The most visited gambling websites in The UK