Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Unde a fost în control Curtea de Conturi

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2949

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2019_Martie_2369_Clipboard02.jpgDe curând, Curtea de Conturi a României a prezentat raportul privind finanţele publice în 2017, în urma verificărilor făcute în teren pe parcursul lui 2018. La nivelul judeţului Argeş, inspectorii Curţii de Conturi au constatat un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de lei, un procent fiind recuperat. În cadrul controalelor s-au urmărit elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2017, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat; exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare; organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) la entităţile auditate şi stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei verificări şi deficienţele constatate în activitatea entităţilor verificate; modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora; calitatea gestiunii economico-financiare. La final, s-au formulat concluzii şi s-au transmis celor verificaţi recomandări.

La nivelul judeţului nostru, au fost controale la 64 de unităţi administrativ teritoriale (ordonatori principali de credite), dar şi la ordonatorii secundari şi terţiari, la regiile autonome de interes local, dar şi la societăţile comerciale de interes local, şi la alte entităţi.

În Muscel, în atenţia celor de la Curtea de Conturi au fost Primăriile Câmpulung, Albeştii de Muscel, Bălileşti, Bughea de Sus, Dâmbovicioara, Dârmăneşti, Dragoslavele, Godeni, Hârtieşti, Mioarele, Poienarii de Muscel, Schitu Goleşti, Stâlpeni, Stoeneşti; Biblioteca Municipală „Ion Barbu”; Casa de Cultură Câmpulung; Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfântul Nicolae” Câmpulung; Liceul cu Program Sportiv Câmpulung; Seminarul Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul” Câmpulung; Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung; SC Pieţe Servicii Comunitare Muscel SA Câmpulung.

La Spitalul TBC s-au acordat sporuri mai mari

Inspectorii Curţii de Conturi au controlat activitatea financiară şi de administrare a patrimoniului la Spitalul TBC în perioada 5 - 29 noiembrie 2018, găsind prejudicii de 19.000 lei. Această sumă a provenit după ce, între 17 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, s-a plătit nelegal persoanelor care au acordat viza de control financiar preventiv propriu suma brută de 15.846 lei, reprezentând spor pentru această activitate. Procentul a fost de 25% în loc de 10% (patru clase de salarizare ori 2,5%), astfel cum era reglementat prin actele normative specifice.

La finalul misiunii de audit, s-a stabilit că întinderea prejudiciului adus bugetului local, prin plăţi nelegale efectuate, este de 19.339 lei, sumă care cade sub incidenţa Legii nr. 78/2018, privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială.

Pieţe Servicii Comunitare Muscel SRL avea de recuperat bani de la o firmă din Piteşti

Pieţe Servicii Comunitare Muscel SRL este societate cu capital de stat, asociat unic fiind Municipiul Câmpulung, prin Consiliul Local, conform HCL nr. 98 din 5 august 2010. Modul de gestionare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Câmpulung de către societatea Pieţe, care este interes local, a fost controlat între 5 şi 29 noiembrie 2018.

Auditorii au stabilit iniţial un venit suplimentar de 3.000 lei, descoperit după verificarea calităţii gestiunii economico-financiare. În acest fel, Pieţe Servicii Comunitare Muscel SRL nu a putut încasa contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de Clavitex SRL Piteşti, în sumă de 17.311,39 lei, din care TVA 3.350 lei, sumă care a fost trecută pe costuri în baza aprobării Consiliului de Administraţie. În timpul controlului, deficienţa a fost remediată, operaţiunea de reducere a bazei de impozitare a fost înregistrată în evidenţa contabilă, iar suma de 3.350 lei a fost regularizată cu bugetul de stat, prin includerea în decontul de TVA aferent lunii octombrie 2018.

Casa de Cultură „Tudor Muşatescu” nu avea contabil

Angajaţii de la Curtea de Conturi au controlat la Casa de Cultură conturile anuale de execuţie, între 15 ianuarie şi 12 februarie 2018, iar în urma acţiunii nu au rezultat venituri suplimentare, prejudicii sau abateri financiar contabile. În schimb, când s-a depistat că nu au fost puse în aplicare în totalitate prevederile legale referitoare la organizarea şi conducerea activităţii financiar contabile, desfăşurate la nivelul unităţii subordonate Primăriei Câmpulung. Adică, în organigrama şi statul de funcţii al Casei de Cultură nu s-a regăsit un post prin  care să se realizeze activităţi specifice sectorului financiar contabil, faţă de care să fie stabilite competenţe, atribuţii, sarcini şi responsabilităţi aferente. Datorită faptului că organigrama şi statul de funcţii nu conţin o structură de specialitate financiar contabilă şi nici alternativa de a fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, la nivelul Casei de Cultură nu există nici proceduri formalizate, respectiv proceduri de sistem şi proceduri operaţionale, pentru detalierea proceselor şi activităţilor derulate în cadrul acestei, privind sectorul financiar contabil.

Biblioteca Municipală „Ion Barbu” a remediat deficienţa găsită în timpul controlului

O situaţie similară ca cea de la Casa de Cultură a fost găsită de autorii Curţii de Conturi la Biblioteca Municipală „Ion Barbu”. Adică, la controlul făcut între 4 şi 27 aprilie 2018, nu s-au găsit abateri financiare, doar s-a constatat că nu au fost puse în aplicare, în totalitate, prevederile legale referitoare la organizarea şi conducerea activităţii financiar contabile, desfăşurate la nivelul unităţii. În organigrama şi statul de funcţii nu se regăseşte un post prin care să se analizeze activităţile specifice sectorului financiar contabil, faţă de care să fie stabilite competenţe, atribuţii, sarcini şi responsabilităţi aferente. La nivelul Bibliotecii nu există nici proceduri formalizate, respectiv proceduri de sistem şi proceduri operaţionale, pentru detalierea proceselor şi activităţilor derulate. Aceste constatări au fost remediate în timpul controlului de către cei care asigură managementul entităţii. “E.M.”  

 

The most visited gambling websites in The UK