Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

„Raul” din Aninoasa raporta Securităţii ce făceau studenţii străini cazaţi în acelaşi cămin cu el

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 794

De această dată, vă vom aduce în atenţie numele a doi musceleni, pe numele cărora Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii au emis adeverinţe, prin care se atestă că aceştia nu au fost colaboratori sau lucrători ai fostei Securităţi. Este vorba despre un magistrat şi un ales local, care sunt născuţi în comuna Aninoasa.

Ciobanu (Muşat) Corina, născută în 1972, a fost verificată la cerere, în calitate de judecător la Curtea de Apel Bucureşti. Cererile de verificare au venit din partea Consiliului Superior al Magistraturii şi a domnilor Sorin Ilieşiu şi Mircea Valentin Toma.

Pe baza materialului avut la dispoziţie, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a emis Adeverinţa nr. 4226 din 24 octombrie 2017, care prezintă faptul că nu există date ori documente din care să rezulte calitatea de lucrător dau de colaborator al Securităţii.

„Raul” raporta despre activitatea studenţilor străini cazaţi în acelaşi cămin cu el

Următoarea Adeverinţă, nr. 2582 din 15 septembrie 2015, a fost pe numele lui Ion Dorel Dogăreci, născut în 1958, care a ajuns în atenţia Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în calitate de membru al Consiliului Local al comunei Afumaţi, judeţul Ilfov.

În baza Notei de Constatare nr. DI/I/2134 din data de 17 septembrie 2014, întocmită de către Direcţia de Specialitate din cadrul CNSAS, în care se regăsesc  următoarele elemente: „Domnul Ion Dorel Dogăreci este titular al dosarului fond reţea nr. R 398133 (cotă C.N.S.A.S.). Student, cazat în căminul din strada Bozieni, a fost recrutat de Unitatea Specială Antiteroristă pentru cunoaşterea activităţii străinilor cazaţi în acelaşi cămin, aflaţi în atenţia unor unităţi de Securitate din Bucureşti; a semnat un Angajament (document nedatat), fiindu-i atribuit numele conspirativ „Raul”. A fost scos din reţea la data de 3 februarie 1984, din „lipsă de posibilităţi”. Direcţia de Specialitate a identificat următoarele informaţii transmise Securităţii de către Ion Dorel Dogăreci, regăsite atât în documentele redactate de el, cât şi consemnate de ofiţer. 

Raport întocmit de lt. Vasile Vraja: „La întâlnirea din data de 23 februarie a.c., candidatul D.D. a relatat următoarele: În strada Bozieni, nr. 6, /…/ locuieşte cetăţeanul sirian N., student în cadrul IMF Bucureşti /…/ Din discuţiile avute de sursă cu acesta rezultă, după afirmaţiile lui, că are un unchi, care actualmente este diplomat în cadrul Ambasadei Siriei la Bucureşti. N. merge frecvent la ruda sa, atât la domiciliu, cât şi la ambasadă. Dispune de o situaţie materială bună, fapt care îi permite să frecventeze restaurante de lux şi să-şi satisfacă capriciile. Locuieşte împreună cu un conaţional de al său pe nume M. Este vizitat de mulţi cetăţeni români şi străini.”  

Notă (de relaţii), întocmită olograf, semnată cu numele conspirativ „Raul”: „Cunosc următorii cetăţeni străini: J., cetăţean arab, camera 110, student la MG I. Într-o perioadă de timp, era într-o oarecare criză financiară, dar în ultimul timp, după afirmaţiile lui, s-a restabilit, intenţionând să-şi cumpere un autoturism. 

Cetăţenii greci de la camerele 88, 138. Cu cel de la camera 138 am discutat de mai multe ori diferite probleme referitoare la situaţia social-politică din Grecia, acestea fiind o bază de discuţie în continuare. 

N. şi M., cetăţeni arabi, probabil din Siria /…/. Despre N. cunosc că ar avea un unchi, după afirmaţiile lui, diplomat în cadrul Ambasadei Siriei din Bucureşti. Cu respectivul mă aflu în relaţii cordiale, vizitându-ne reciproc. 

M.A., cetăţean sudanez, camera 102, dispune de posibilităţi materiale foarte bune.”

Raport, înregistrat în antet pe numele informatorului „Raul”, întocmit de lt. Vasile Vraja: „Sursa „Raul” a relatat următoarele: În strada Bozieni /…/, locuieşte un cetăţean român pe nume G., student anul I la IMF, farmacie sau pediatrie. Din discuţiile purtate cu acesta, sursa a tras concluzia că G. merge în mod frecvent în camere unde sunt cazaţi studenţii greci, care plătesc în valută. Motivul acestor vizite G. îl justifică prin aceea că îi ajută pe greci, dar sursa spune că acest motiv nu prea rezistă, întrucât nici el nu a obţinut rezultate bune la examene. /…/”

Raport înregistrat în antet pe numele informatorului „Raul”, întocmit de lt. Vasile Vraja: „Informatorul „Raul” a relatat: Îl cunoaşte de aproximativ 15 ani pe cetăţeanul român B.I.D. /…/Acesta este student anul I la IMF Bucureşti. /…/ Înainte de a intra la facultate, a lucrat la Întreprinderea de Autoturisme Piteşti, concomitent jucând handbal într-o echipă. Actualmente ar juca baschet. Caracterizat ca un om inteligent şi sociabil, B. a reuşit să-şi creeze relaţii multiple în rândul colegilor de facultate români şi străini. Datorită acestor calităţi a fost ales în cadrul comitetului ASC pe anul I, fiind responsabil cu problemele sociale. /…/ De asemenea, B. are relaţii şi cu unii studenţi străini cazaţi în căminele de valutişti din cartierul Drumul Taberei. /…/”

Raport, înregistrat în antet pe numele informatorului „Raul”, întocmit de lt. Vasile Vraja: „Informatorul „Raul” relatează: în căminul din strada Bozieni /…/, locuiesc doi cetăţeni palestinieni: N., student anul I la IMF, şi M., student anul I la Arhitectură Bucureşti. /…/. De altfel, sursa a văzut lipită de perete o fotografie a lui N. în faţa unei biblioteci cu cărţi din casa sa. /…/. În discuţii N. nu dovedeşte prea multă inteligenţă, în schimb, M. este mult mai isteţ şi inteligent. În urmă cu două zile, sursa a văzut la M. un cuţit rabatabil cu lama de aproximativ  centimetri. La întrebarea informatorului dacă l-a folosit vreodată, M. a spus că l-a folosit pentru lovire, dar numai închis. N. şi M. vor fi identificaţi şi verificaţi, după care vom face propuneri corespunzătoare. /…/”

Raport înregistrat în antet pe numele informatorului „Raul”, întocmit de lt. Vasile Vraja: „Informatorul „Raul” relatează: în Drumul Taberei, în blocurile unde locuiesc cetăţeni străini pe valută, a observat că unii cetăţeni şi doctoranzi irakieni, permanent fac câte unul de pază în faţa acestor blocuri. În special i-a observat pe doi doctoranzi /…/ Ultimul are autoturism Volkswagen roşu /…/. Aceştia, sub acoperirea că-şi plimbă copiii, stau în faţa blocului observând ce persoane şi maşini străine apar în zonă. Rondul este în jur de o oră, o oră şi jumătate, după care vorbesc cu alt irakian, care îi ia locul. Posesorul autoturismului /…/ este doctorandul irakian S.N.N., lucrat prin DUI de 43/TS, unde se va exploata materialul.”

Calitatea de colaborator al Securităţii nu poate fi reţinută decât în privinţa persoanelor care au furnizat informaţii „prin care se denunţau activităţi sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Documentele citate în această Adeverinţă nu fac referire la activităţi sau atitudini „potrivnice regimului totalitar comunist”. Ţinând cont de faptul că cele două condiţii sunt cumulative şi nu alternative, iar în speţă este îndeplinită numai cea de-a doua condiţie, persoanei verificate nu i se poate reţine calitatea de colaborator al Securităţii. Totodată, ca urmare a verificărilor efectuate, nu există niciun indiciu cu privire la calitatea de ofiţer de Securitate. 

The most visited gambling websites in The UK