Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Au demarat concursurile pentru ocuparea posturilor de şef la Secţiile Pediatrie şi Obstetrică-Ginecologie ale Spitalului

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 620

În cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal, din 27 august 2018, membrii au aprobat transformarea unei funcţii, din medic specialist în Medicină de Urgenţă în medic de Medicină generală, cu competenţă/atestat în Medicina de Urgenţă. Asta după ce cele trei posturi vacante de medic în specialitatea de Medicină de Urgenţă, la Compartimentul Primiri Urgenţe, au fost scoase la concurs de nenumărate ori şi nu s-a prezentat niciun candidat.
Această modificare a statului de funcţii a fost aprobată şi de Consiliul Local şi a implicat şi alte aspecte, adică scoaterea la concurs a altor patru funcţii: cea de director medical şi biolog, pentru Laboratorul din Policlinică (care sunt în derulare), dar şi doi medici şefi pentru Secţiile Pediatrie şi Obstetrică Ginecologie.
Concursul pentru ultimele două posturi a fost anunţat de Spitalul Câmpulung în „Viaţa Medicală” din 12 octombrie 2018. Cei care se înscriu să concureze pentru şefi la Secţia Pediatrie sau Obstetrică Ginecologie vor susţine trei probe: un interviu (prezentarea proiectului de management), o lucrare scrisă (cu subiecte din legea privind reforma în domeniul Sănătăţii şi legislaţia secundară aferentă) şi proba clinică sau practică (pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist).
Conform anunţului, înscrierile se fac la sediul unităţii medicale, în primele 15 zile de la înştiinţare, iar concursul se organizează după 30 de zile şi maxim 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”. Se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin cinci ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).
Persoanele sancţionate în ultimii doi ani de unităţile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare, în condiţiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), nu pot participa la concurs.
Dosarul participanţilor trebuie să conţină: cerere; copie xerox de pe diploma de studii; adeverinţă din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; acte doveditoare pentru calcularea punctajului, prevăzut în Anexa nr. 2 la norme; declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcţia pentru care doreşte să concureze; declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă că nu se află în stare de incompatibilitate; certificat privind starea de sănătate; dovada / adeverinţa din care să rezulte că, în ultimii doi ani, nu a fost sancţionat de conducerea unităţii în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România; copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România; copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate; un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei; chitanţa de plată a taxei de concurs (150 de lei).
Conform site-ului Spitalului Municipal Câmpulung, în prezent, şef al Secţiei Obstetrică Ginecologie este, cu delegaţie, Şerban Năstase, medic primar obstetrică ginecologie, cu competenţe în ecografie obstetricală şi ginecologică, colposcopie. Aici mai profesează medicii: Ecaterina Marilena Drăgulinescu, medic primar obstetrică ginecologie, cu competenţe în ecografie obstetricală şi ginecologică, colposcopie; Carmen Valentina Iordache, medic primar obstetrică ginecologie, cu competenţe în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică; Ionela Cristina Georgescu, medic specialist obstetrică ginecologie, cu competenţe în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică, colposcopie; Gabriela Amza, medic specialist obstetrică ginecologie; Stela Mateescu, medic primar obstetrică ginecologie, cu competenţe în ecografie; Rimella Pahonţu, medic primar obstetrică ginecologie, cu competenţe în ecografie şi citodiagnostic.
Şi Secţia de Pediatrie este coordonată, tot prin delegaţie, de Anca Năstase, medic primar pediatrie. Alături de ea, mai profesează Mihai Manole, medic primar pediatrie, cu competenţe în ecografie generală; Cornelia Băjan, medic primar pediatrie, doctor în medicină; şi Anca Chivu, medic specialist pediatrie. „E.M.”

The most visited gambling websites in The UK