Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Din regulamentul de atribuire a locurilor în parcările de domiciliu (VI)

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1409

b_400_250_16777215_10_images_2283_blocarea-vehiculelor.jpgÎn cazul ocupării locului atribuit de către un alt vehicul, titularul contractului pentru locul respectiv poate solicita sancţionarea/blocarea vehiculului la numărul de telefon înscris pe indicatoarele de parcare. Pentru efectuarea uneia dintre aceste operaţiuni, echipajele se vor prezenta la locurile respective.

Se vor bloca cu prioritate vehiculele care ocupă locurile de parcare rezervate şi marcate pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav.

Administraţia Publică Locală Câmpulung va trimite echipajele de blocare sau echipajele de control în timpul programului de lucru stabilit pentru acestea, la solicitarea persoanelor fizice cu domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu, care vor comunica numele şi prenumele sau denumirea, Asociaţia de Proprietari din care fac parte şi numărul de înmatriculare al autoturismului care ocupă locul de parcare de domiciliu atribuit.

Blocarea vehiculelor oprite/staţionate/parcate neregulamentar se face cu dispoziţia scrisă a agenţilor constatatori împuterniciţi de primar sau agenţi de la Poliţia Rutieră, în cazul vehiculelor care ocupă drumurile publice.

La blocarea vehiculului, agenţii constatatori împuterniciţi de primar vor întocmi o dispoziţie de blocare. Operatorul de blocare va întocmi un proces verbal de blocare, va fotografia sau filma vehiculul şi va întocmi o notă de constatare, care va fi semnată şi de agentul constatator, în care va face menţiuni despre eventualele loviri, zgârieturi, etc., pe care vehiculul le prezintă înainte de operaţiunea de blocare.

În vederea întocmirii notei de constatare sau a fişei vehiculului blocat, beneficiarul locului care solicită ridicarea are obligaţia de a prezenta documentele doveditoare care atestă plata taxei pentru locul respectiv atribuit şi de a confirma prin semnătură operaţiunea efectuată.

Autoturismele fără număr de înmatriculare, care se află în parcările de domiciliu, vor fi considerate fără stăpân şi vor fi gestionate conform prevederilor din Legea nr. 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

Activităţile de blocare a autoturismelor oprite sau staţionate neregulamentar în parcările publice de domiciliu sau pe căile de circulaţie din zona acestor parcări se desfăşoară în condiţiile legii de către Administraţia Publică Locală Câmpulung, în colaborare cu Poliţia Rutieră Câmpulung sau cu Poliţia Locală Câmpulung.

Dispoziţii finale

Persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu amenajate, care îşi vând autoturismul şi îşi cumpără altul, au la dispoziţie 30 de zile pentru a prezenta la Asociaţia de Proprietari, în vederea declarării noului număr de înmatriculare, în caz contrar, locul se poate repartiza altui solicitant. Odată cu declararea noului număr de înmatriculare, va preda şi documentele doveditoare.

Abonaţii care nu şi-au prelungit abonamentul în termen pot obţine prelungirea abonamentului după achitarea valorii stabilite, dacă locul nu a fost atribuit pe bază de cerere altei persoane. Dacă doi abonaţi fac schimb de locuinţă între ei, se vor prezenta la Primăria Câmpulung cu acte doveditoare privind înregistrarea noilor adrese pentru transcrierea abonamentelor.

Subînchirierea locurilor de parcare este interzisă, iar nerespectarea acestei prevederi conduce la anularea contractului.

În cazurile în care Asociaţia de Proprietari dintr-un imobil arondat unei parcări de domiciliu informează în scris asupra faptului că un locatar nu mai îndeplineşte criteriile prin care i-a fost atribuit un loc de parcare, Administraţia Publică Locală Câmpulung va face verificări în acest sens şi va comunica beneficiarului locului încetarea dreptului de folosinţă.

În cazul în care titularul unui loc de parcare de domiciliu nu prezintă Asociaţiei de Proprietari, cu 30 de zile înainte de expirare a perioadei de valabilitate a contractului, cererea de prelungire, va pierde dreptul de prelungire a contractului, iar locul de parcare va fi redistribuit altor solicitaţi, după criteriile menţionate.

Comisia de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Câmpulung, va întocmi tabelul centralizator cu cererile depuse pentru prelungirea abonamentelor, până la data de 15 decembrie.

Pe locurile de parcare de domiciliu nu este permisă amplasarea/construirea de garaje, ţarcuri, sisteme de blocare acces şi alte asemenea. În cazul constatării unei astfel de abateri se aplică sancţiuni contravenţionale şi se anulează contractul de parcare. 

Dezafectarea garajelor, ţarcurilor, sistemelor de blocare a accesului în parcări se realizează de către Administraţia Publică Locală, prin serviciile de specialitate, la sesizarea scrisă a Asociaţiei de Proprietari.

The most visited gambling websites in The UK