Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Regulamentul de atribuire a locurilor în parcările de domiciliu (IV)

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 848

Drepturi şi obligaţii

I.Administraţia Publică Locală Câmpulung va avea următoarele obligaţii:

*să stabilească, împreună cu Asociaţiile de Proprietari, parcarea/parcările de domiciliu la care sunt arondate imobilele din cadrul acesteia;

*să nu efectueze nicio altă lucrare la parcările de domiciliu de natură să schimbe destinaţia ori modul de utilizare al acestora;

*să monitorizeze, prin intermediul Asociaţiilor de Proprietari, modul de întreţinere a dotărilor şi a spaţiilor amenajate pentru folosinţa parcărilor de domiciliu din municipiul Câmpulung;

*să verifice periodic modul în care beneficiarii locurilor de parcare respectă  Regulamentul.

II.Asociaţiile de Proprietari şi şefii de scară (pentru blocurile în care nu sunt constituite Asociaţii de Proprietari):

*să primească şi să înregistreze cererile însoţite de documentele prevăzute în Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Câmpulung la care sunt arondate imobilele şi să le predea Comisiei de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Câmpulung, în vederea efectuării procedurilor de atribuire;

*să prezinte, ori de câte ori li se solicită de către Administraţia Locală Câmpulung, situaţia privind parcarea autoturismelor pe locurile de parcare alocate, situaţia dotărilor parcărilor, precum şi situaţia cheltuielilor efectuate cu întreţinerea dotărilor şi salubrizării parcărilor de domiciliu;

*să comunice pentru parcările de domiciliu la care sunt arondate imobilele din cadrul acesteia problemele cu privire la întreţinerea dotărilor: indicatoare, marcaje şi numerotare a locurilor de parcare;

*să comunice beneficiarilor obligaţia eliberării necondiţionate a locurilor de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare, care impun ocuparea temporară a spaţiilor de parcare respective;

*să vină în sprijinul Administraţiei Publice Locale în vederea identificării proprietarilor autovehiculelor abandonate în vederea dezafectării locurilor respective, creând astfel noi locuri de parcare;

*Asociaţia de Proprietari/Locatari va efectua supravegherea salubrizării parcărilor de domiciliu şi a dotărilor acestora, aducând la cunoştinţă Administraţie Locale Câmpulung problemele cu privire la aceste aspecte;

*Asociaţia de Proprietari/Locatari nu răspunde de securitatea vehiculelor şi a bunurile aflate în acestea, în zona de acţiune a parcărilor publice de domiciliu. În caz de producere de eventuale daune, furturi, incendii la vehiculele în parcările de domiciliu, Asociaţia de Proprietari/Locatari şi Administraţia Publică Locală Câmpulung nu răspund juridic. 

III.Beneficiarii locurilor de parcare au următoarele obligaţii:

*să respecte indicatoarele, marcajele şi normele de utilizare specifice spaţiului de parcare;

*să asigure securitatea interioară a autoturismului parcat prin închiderea geamurilor, încuierea uşilor, a portbagajului, a capotei motorului, precum şi punerea în stare de funcţionare a sistemului antifurt;

*să se prezinte pentru plata taxei de parcare, lunar, trimestrial sau anual de la data atribuirii locului de parcare;

*să depună cerere pentru prelungirea contractului de închiriere a locului de parcare până în data de 30 noiembrie a anului curent pentru anul următor;

*să păstreze curăţenia şi ordinea la locul de parcare;

*să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor, indicatoarelor, a marcajelor ce aparţin parcării de domiciliu ca urmare a nerespectării regulilor de parcare sau din cauza unor manevre greşite; 

*să nu execute lucrări de reparaţii la autoturisme în parcarea de domiciliu;

*să elibereze necondiţionat locul de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit o altă destinaţie publică, cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru folosirea locului;

*să respecte semnalizarea rutieră verticală şi/sau orizontală;

*să respecte indicaţiile scrise pe panourile adiţionale ale indicatoarelor de parcare;

*să parcheze autoturismele numai în baza unui contract valabil;

*să nu ocupe ilegal locurile de parcare cu autoturisme defecte sau cu alte obiecte.

 

The most visited gambling websites in The UK