Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Regulamentul de atribuire a locurilor în parcările de domiciliu

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2870

b_400_250_16777215_10_images_2274_parcari.jpgÎn parcările de domiciliu, care sunt situate la mai puţin de 30 de metri de frontul imobilelor cu destinaţie de locuinţe, se poate atribui, contra cost, pentru folosinţă, câte un loc pentru fiecare apartament, în scopul parcării autoturismelor aflate în proprietate/folosinţă, a căror masă autorizată nu depăşeşte 3,5 tone.

*Se acordă locuri de parcare şi persoanelor posesoare de autoturisme, care au deţinut legal garaje pe amplasamentul parcării de domiciliu, garaje care au fost construite conform Autorizaţiei de Construire, obţinută de la Primăria Câmpulung, şi care au fost demolate în scopul amenajării de locuri de parcare de domiciliu. Ca urmare a dezbaterii publice, care a avut loc, reprezentanţii proprietarilor au hotărât, cu majoritate de voturi, ca, în urma unei analize punctuale, să fie desfiinţate garajele şi copertinele, în scopul creşterii numărului de locuri de parcare.

*În parcările de domiciliu, la cerere, se pot atribui, pentru folosinţă, în mod gratuit, locuri de parcare persoanelor cu handicap accentuat sau grav, posesoare de autoturisme sau pentru reprezentanţii legali ai acestora, a căror calitate va fi dovedită cu documente.

*Se vor atribui locuri de parcare şi spaţiilor comerciale, amplasarea lor făcându-se cât mai judicios cu putinţă, preponderent dispuse în faţa magazinului.

*Nu se vor atribui locuri de parcare pentru autovehicule de transport marfă a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone sau pentru autovehicule de transport călători.

*Persoanele care nu depun cerere la Asociaţiile de Proprietari, în termenul afişat, privind procedura de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu, pierd dreptul de prioritate asigurat, acestea putându-se prezenta ulterior, în limita locurilor rămase neatribuite în parcarea de domiciliu.

*Organizarea procedurilor de atribuire a locurilor de parcare se va face de către Comisia de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Câmpulung, pentru persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu, amenajate de către serviciile de specialitate din cadrul administraţiei publice locale.

*Locurile de parcare din parcările de domiciliu vor fi atribuite numai după amenajarea, marcarea, numerotarea şi semnalizarea corespunzătoare a lor de către serviciile de specialitate din cadrul administraţiei publice locale.

*Indiferent de numărul de autoturisme deţinute în proprietate, o persoană fizică poate beneficia de un singur loc de parcare.

*Atribuirea locului de parcare, pentru folosinţă, în parcarea de domiciliu, pe terenul aparţinând domeniului public, nu presupune transferul dreptului de proprietate asupra locurilor respective.

*În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă sau când pentru acelaşi loc de parcare se depun mai multe solicitări, atribuirea se va face cu respectarea următoarelor criterii:

-vechime în bloc;

-plata la timp a obligaţiilor faţă de asociaţie şi faţă de stat;

-implicarea activă în rezolvarea problemelor apărute în cadrul asociaţiei. 

*Nu vor fi admise la procedura de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu, persoanele care deţin garaje amplasate în zonă sau care locuiesc la curţi, persoanele care nu deţin un autoturism în proprietate/folosinţă. Situaţiile prezentate vor fi verificate de Comisia de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Câmpulung.

*În cazul în care numărul solicitărilor este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, se pot atribui locuri de parcare şi pentru proprietarii de locuinţe din imobilele apropiate, care nu au primit locuri de parcare de reşedinţă aferente acestora.

*Persoanele care dau în folosinţă un autoturism altei persoane au obligaţia de a întocmi o declaraţie pe propria răspundere că nu au primit niciun loc într-o parcare de domiciliu, declaraţie pe care persoanele care au autoturismul în folosinţă o vor anexa la cererea pentru solicitarea atribuirii unui loc de parcare de domiciliu. În caz contrar, cererea nu este admisă pentru procedurile de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu.

*După amenajarea parcărilor de domiciliu de către serviciile de specialitate ale administraţiei publice locale, identificarea locurilor de parcare aferente fiecărui imobil se va face prin determinarea distanţei de maxim 30 metri de la imobil la parcarea de domiciliu, prin măsurarea între cele mai apropiate puncte perimetrale ale blocului (locuinţei) şi ale parcării. 

*În cazul în care unei parcări îi sunt arondate două sau mai multe Asociaţii de Proprietari, numărul locurilor de parcare aferente fiecărei Asociaţii de Proprietari vor fi proporţionale cu numărul apartamentelor din imobilele care fac parte din fiecare Asociaţie de Proprietari, din care se scade numărul locurilor de parcare arondate imobilelor respective în alte parcări apropiate.

*Parcările publice de domiciliu vor fi administrate de către Administraţia Publică Locală Câmpulung.

*Pentru desfăşurarea în comun a activităţii de administraţie social-comunitară a parcărilor de domiciliu şi a procedurilor de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Câmpulung, Administraţia Publică Locală Câmpulung va încheia un acord scris cu fiecare Asociaţie de Proprietari sau cu responsabilul de scară (acolo unde nu este constituită Asociaţie de Proprietari), în vederea primirii solicitărilor şi a documentaţiei de atribuire a locurilor de parcare. (continuare în ediţia viitoare)

The most visited gambling websites in The UK