Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Din normele de convieţuire socială (II) Amenda pentru un chiştoc aruncat pe stradă vă ajunge pentru 67 de pachete de ţigări

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 896

O cerinţă adresată Primăriei de consilierul Constantin Ivan constă în informarea cu rigurozitate a cetăţenilor despre existenţa „Normelor de îmbunătăţire a activităţilor edilitar-gospodăreşti, păstrarea liniştii, comerţ, transport, conservarea şi protecţia mediului.” „Aceste norme civice, care trebuie respectate în urbe, se aduc la cunoştinţa publicului, pe toate formatele de comunicare, inclusiv la şcoli, în anumite ore de educaţie, se prezintă normele.”, a solicitat colegul de partid al primarului, înaintea căruia, până se urneşte să pună în mişcare informarea şi sancţionarea, expunem noi obligaţiile a căror nesocotire chiar este de dorit să umfle veniturile municipiului. Căci altfel nu vedem un Câmpulung curat şi civilizat.         

Contravenţiile în materia curăţeniei stradale 

În această ediţie, vă vom prezenta o parte a obligaţiilor incluse în capitolul referitor la buna gospodărire, curăţenia stradală, a spaţiilor verzi şi depozitarea deşeurilor. Potrivit proaspetei hotărâri votate pe 28 februarie 2018, „buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea strictă a normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea municipiului constituie o obligaţie permanentă a Consiliului Local, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Câmpulung.”

Pornind de la acest considerent, persoanele fizice şi juridice, precum şi instituţiile publice sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei, întreţinerea şi repararea clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, a străzilor, drumurilor şi zonelor verzi înconjurătoare aflate în proprietatea, administrarea sau folosinţa acestora. În acest sens, le revin următoarele obligaţii:

a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile, tonetele, spaţiile comerciale unde îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor, vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea faţadelor şi a mijloacelor de publicitate, a teraselor, acoperişurilor şi împrejmuirilor;

b) să asigure o permanentă stare de curăţenie şi ordine la locurile de depozitare a mărfurilor şi materialelor, în jurul incintelor, în curţi şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, pe căile de acces către acestea, precum şi pe cele interioare;

c) să întreţină spaţiile verzi din imediata apropiere, să degajeze zăpada şi gheaţa în perioada de iarnă, pe întreaga lungime a trotuarului aferent fiecărui proprietar şi/sau spaţiului comercial utilizat, pentru a permite o circulaţie normală a pietonilor;

d) să păstreze curăţenia la locurile stabilite pentru depozitarea deşeurilor menajere, stradale şi a materialelor refolosibile;

e) persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi instituţiile publice sunt obligate să încheie contracte cu societatea de salubrizare şi să achite taxele aferente pentru colectarea, transportul şi depozitarea gunoiului menajer şi a deşeurilor la locurile de depozitare aprobate;

f) agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Câmpulung sunt obligaţi să-şi amplaseze la intrarea din stradă un coş de dimensiuni reduse pentru ambalaje şi ţigări; 

g) persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi instituţiile publice sunt obligate să asigure igiena spaţiilor ocupate prin curăţire, dezinfecţie şi deratizare;

h) persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi instituţiile nou înfiinţate sau care îşi modifică tehnologiile, în urma cărora rezultă deşeuri cu un grad de poluare ridicat, sunt obligate să obţină aprobările legale (avizul Inspectoratului de Protecţia Mediului ) privind locul de depozitare a acestora;

i) persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi instituţiile publice au obligaţia să nu distrugă prin ardere sau îngropare deşeurile, fără avizul Inspectoratului de Protecţia Mediului, Direcţiei Judeţene Sanitar-Veterinare şi Direcţiei de Sănătate Publică. De asemenea, aceştia au obligaţia să nu ardă deşeurile de orice fel în containerele sau recipientele de colectare a acestora;

j) persoanele fizice şi persoanele juridice au obligaţia să nu depoziteze deşeurile de orice fel, cât şi pământul rezultat din săpături pe terenuri proprietate privată, respectiv pe domeniul public şi privat al statului, fără acordul de mediu şi cel al Compartimentului Urbanism;

k) să nu arunce obiecte, reziduuri menajere sau lichide de la balcoane sau ferestre;

l) să nu arunce hârtii, resturi de ţigări, coji de seminţe, sticle sau ambalaje de altă natură pe aleile şi zonele verzi din parcuri, pe trotuare ori străzi;

m) degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, monumentelor, fântânilor şi mobilierului urban;

n) scrierea sau desenarea fără drept pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă publică, aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloace a acestora, expunerea de anunţuri, reclame, afişe în alte locuri decât cele aprobate în acest scop, precum şi dezlipirea şi distrugerea fără drept a acestora în locurile anume amenajate;

o) să nu taie gardurile vii, arbuşti ornamentali şi să nu distrugă aranjamentele florale din parcuri, din împrejurimile blocurilor sau de pe oricare alt teren din localitate fără avizul compartimentelor Urbanism şi Protecţia Mediului.

Încălcarea faptelor enumerate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele juridice. 

 

The most visited gambling websites in The UK