Menu
TRAFIC

A crescut valoarea redevenţei datorate de Edilul bugetului local pentru reţelele de apă şi canalizare exploatate

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2144

b_400_250_16777215_10_images_2176_Clipboard04.jpgLa întrunirea de la sfârşitul lunii martie, Consiliul Local a adoptat o hotărâre care priveşte una dintre cele două societăţi comerciale la care este acţionar. Mai precis, Edilul CGA SA, unde aleşii deţin 69% din totalul acţiunilor, cărora speră să le adauge, în 2017, diferenţa, pe care o vor prelua de la partenerul Gheorghe Văsâi. Deocamdată, aceştia au hotărât să modifice contractul de concesiune din 15 martie 2000, încheiat cu Edilul, în temeiul căruia operatorul exploatează reţelele de apă şi canalizare ale municipiului. Modificarea aprobată pe 30 martie 2017 priveşte redevenţa datorată în acest an de societate, care se compensează cu valoarea lucrărilor în domeniul apei şi al canalizării executate de concesionar. 

Potrivit Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006, republicată, „investiţiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare sunt bunuri de retur şi se vor recupera din amortizare, în conformitate cu prevederile legale, pentru partea finanţată din fonduri proprii şi, respectiv, prin redevenţa stabilită potrivit contractului de delegare, pentru partea finanţată din fonduri publice.” Economiştii Primăriei au stabilit că sunt modificări ale elementelor care se iau în calcul la stabilirea redevenţei, elemente ce influenţează nivelul sumei în 2017, respectiv valoarea amortizată a mijloacelor fixe recepţionate, cât şi valoarea mijloacelor fixe casate în 2016. Ca atare, se impunea modificarea, prin act adiţional, a contractului de concesiune.

Documentaţia de şedinţă aferentă acestui punct al ordinii de zi a inclus şi modalitatea de calcul a redevenţei, care arată astfel: 

=Concesiunea pe 2016: 256.971 lei; 

=Valoarea casărilor din 2016: 4.464,22 lei; 

=Valoarea amortizată a mijloacelor fixe recepţionate în anul 2016, plus diferenţa de amortizare din 2015: 35.739,41 lei; 

=Valoarea concesiunii anului 2017: 256.971 lei - 4.464,22 lei + 35.739,41 lei = 288.246,19 lei; 

=Totalul concesiunii anului 2017: 288.246 lei.                         

Situaţia investiţiilor recepţionate în anul 2016, pentru a fi luate în calcul la stabilirea redevenţei în anul 2017

=Devierea conductei pe strada Valea Unchiaşului şi montarea unui hidrant (recepţionată la 30 iunie 2016): valoare contabilă - 3.557,81 lei;

=Extinderea conductei de apă pe strada Lt.col. N. Popp (recepţionată la 30 iunie 2016): valoare contabilă - 7.968,15 lei;

=Branşament de apă şi reţea interioară la Centrul de Autism din strada Grigore Alexandrescu (recepţionată la 30 iunie 2016): valoare contabilă - 3.991,30 lei;

=Înlocuirea conductei de apă OL la blocurile C12 şi C12 bis cu conductă de apă PEHD, strada George Topârceanu, Vişoi (recepţionată la 30 iunie 2016): valoare contabilă - 33.229,20 lei;

=Înlocuirea conductei de apă pe strada Fundătura Drumul Godeni, de la barieră, spre Valea Unchiaşului (recepţionată la 30 iunie 2016): valoare contabilă - 43.038,43 lei;

=Înlocuirea reţelei de apă la blocurile Turn A1, A3, cu branşamentele aferente (recepţionată la 16 decembrie 2016): valoare contabilă - 72.244,66 lei;

=Achiziţia a două containere de clor 800 l (recepţionată la 16 decembrie 2016): valoare contabilă - 34.800 lei;

=Înlocuirea conductei de apă pe strada George Topârceanu, la Şcoala 7 (recepţionată la 16 decembrie 2016): valoare contabilă - 12.772,32 lei;

=Înlocuirea conductei de apă pe Şoseaua Naţională, de la fostul Liceu Minier, la Drumul Poienari (recepţionată la 16 decembrie 2016): valoare contabilă - 144.931,36 lei;

=Înlocuirea conductei de apă pe Şoseaua Naţională, la Podul Anei - zona blocurilor (recepţionată la 16 decembrie 2016): valoare contabilă - 17.921,84 lei;

Total apă: 374.455,07 lei. 

 

=Ridicarea - refacerea căminelor de la Muzeu - 3 bucăţi (recepţionată la 30 iunie 2016): valoare contabilă - 2.403,69 lei;

=Înlocuirea plăcii la un cămin de vizitare, pe strada Lt.col. N.Popp (recepţionată la 30 iunie 2016): valoare contabilă - 1.321,63 lei;

=Înlocuirea a două plăci carosabile, pe străzile Alexandru cel Bun şi Cuza Vodă (recepţionată la 30 iunie 2016): valoare contabilă - 2.643,26 lei;

=Ridicare la cotă a căminelor de vizitare pe strada Petre Ţuţea (recepţionată la 30 iunie 2016): valoare contabilă - 1.082,06 lei;

=Extinderea reţelei de canalizare pe străzile Gruiului şi Richard (And Secom) (recepţionată la 14 decembrie 2016): valoare contabilă - 1.333.330,66 lei;

=Refacerea canalizării menajere pe strada Lascăr Catargiu (recepţionată la 20 decembrie 2016): valoare contabilă - 13.519,26 lei;

=Refacerea canalizării menajere pe strada General Poşoiu (recepţionată la 20 decembrie 2016): valoare contabilă - 10.780,99 lei;

=Refacerea canalizării menajere pe strada Petre Zamfirescu (recepţionată la 20 decembrie 2016): valoare contabilă - 9.796,42 lei;

=Ridicare la cotă a căminelor de vizitare şi a gurilor geiger în Piaţa Jurământului - două bucăţi (recepţionată la 20 decembrie 2016): valoare contabilă - 2.494 lei; 

=Realizarea racordului canalizării menajere pe strada Dragalina veche, nr.10 - 40 ml (recepţionată la 20 decembrie 2016): valoare contabilă - 4.021,75 lei;  

=Refacerea canalizării menajere pe strada Lt.col. N.Popp (recepţionată la 20 decembrie 2016): valoare contabilă - 26.148,42 lei;

=Refacerea căminelor de vizitare cu înlocuirea plăcilor carosabile pe strada Alexandru cel Bun - 5 bucăţi (recepţionată la 20 decembrie 2016): valoare contabilă - 6.540,78 lei;

=Realizarea traseului de pompare a apelor uzate şi montajul staţiei SPAU (recepţionată la 20 decembrie 2016): valoare contabilă - 63.306,85 lei.

Total canalizare: 1.477.389,77 lei. 

Total general: 1.851.844,84 lei. 

Valoarea totală a casărilor din 2016, la SC Edilul CGA SA, intervenite în domeniul apei, se ridică la 4.464,22 lei.  

The most visited gambling websites in The UK